Despotikus uralom

2020-11-18 11:01:00

Martin Ethelwolf
Facebook
Az állam mindenhatósága.

„Despotikus uralom.

Az állam mindenhatósága.

Nincs komolyabb magántulajdon, minden az államé.

A termelőeszközök egy bürokrata kaszt kezében.

A gazdaság felsőbb irányításra, tervszerűen működik.

Az állam élén egy istenített uralkodó áll, akivel emocionálisan azonosul az egész társadalom.

Kollektivizmus felsőfokon, és szigorú törvények.

Nincs piac, verseny, a pénzt hatalmas erődemostrációkra és az állam hatalmát kifejező pompás ünnepségekre és építkezésekre, valamint katonaságra költik.

Gyakori jellemző a nepotizmus, a rokonsági összefonódás.

A parasztok földközösségekben élnek és kemény terménybeszolgáltatások vannak.

Na vajon mely rendszerről van szó? Elárulom. Az ún ázsiai termelési módról (marxi terminus), ami az ősi, még az antik rabszolgatartó és feudalizmus előtti rendszereket jellemezte. Ókori Kína, prekolumbián civilizációk, Egyiptom, Közel-Kelet, afrikai királyságok, stb.

Ugye semmi hasonlóság nincs modern, újabb kori rendszerekkel?”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.