Erőszakkal elhallgattatni

2020-10-19 15:02:00

Krómer István
Magyar Nemzet
A homoszexualitás ügyében erős, ilyen irányú törekvések tapasztalhatók.

„A tudomány mindazon ágaiban, ahol nem lehet mérésekkel és egzakt matematikai apparátussal egy hipotézis igazát alátámasztani, a világnézetnek mindig meghatározó szerepe volt. Különböző irányzatok egymással vitatkozva próbálják a társadalmi lét jelensé­geit értelmezni – már amíg valamelyik el nem éri, hogy a rivális megközelítéseket erőszakkal elhallgattassák.

A homoszexualitás ügyében erős, ilyen irányú törekvések tapasztalhatók, amit jól illusztrál Ritter Andrea, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ-szekcióelnökének egyik tanulmánya. Ritter arról panaszkodik: »Míg a politikai korrektség értelmében nyíltan már évtizedek óta nem beszélhetünk a homoszexuali­tásról mint betegségről, elméleteink még sok esetben a szexuális orientáció traumatikus gyökereit és ezért gyógyítási lehetőségeit kutatják«.

A szerző akaratán kívül jól jellemzi a helyzet drámaiságát: tudományos elméletek alapvonalait és az elméletekből fakadó gyakorlati cselekvést a politikai korrektség igyekszik meghatározni – bár a tudósok még jobban hisznek saját s az előttük járt tudósnemzedékek kutatási eredményeinek.

Ritter szerint a homoszexualitás „pszichoanalitikus értelmezését a társadalmi szemlélet alakulása, az érintett emberek mozgalmai, egyéb társtudományok alakítják”. Az Amerikai Pszichoanalitikus Egyesület és az Amerikai Pszichiátriai Egyesület »meleg- és leszbikusszervezetekkel közösen gondolta át a szexuális orientáció és az ehhez kapcsolódó terápiás gyakorlat kérdéseit«. Az amerikai tudósok pechjére az Egyesült Államok alkotmánya és alkotmánykiegészítései nem tartalmazzák a magyar alaptörvény idevágó rendelkezését, hogy tudniillik »tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak«.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.