Levél Sassoli EP-elnöknek

2020-03-25 17:33:00

Deutsch Tamás
Fidesz EU
A LIBE bizottság a magyarországi veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló közleménye kapcsán.

„Tisztelt Elnök Úr!

Nagy megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a LIBE bizottság elnöke »írásbeli eljárást« kezdeményezett abból a célból, hogy »egy sajtóközleményben fejezze ki aggodalmát a Magyar Országgyűlés veszélyhelyzet meghosszabbítására, illetve a Büntető Törvénykönyv módosítására irányuló szavazása kapcsán, és arra kérje az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a törvényjavaslat összeegyeztethetőségét az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós alapértékekkel«. 

Gyalázatos, hogy a halálos koronavírus járvány közepette, amely több millió európai életét fenyegeti, az Európai Parlament szakbizottsága ahelyett, hogy idejét és intellektuális képességeit a megelőzés és az európai emberek életének védelmében hasznosítaná, hazugságokon alapuló, gonosz pártpolitikai csatározásokban vesz részt. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Kormány veszélyhelyzet meghosszabbítására irányuló javaslata tiszteletben tartja a jogállamiságot, és az egyetlen célja az emberi életek megmentése. Szeretném biztosítani arról, hogy a Magyar Országgyűlés által követett eljárás teljes mértékben az Alaptörvény által veszélyhelyzetre előírt szabályokon alapul. Hadd emlékeztessem arra is, hogy különleges jogrend idején az Alkotmánybíróság zavartalanul működik. E jogállami garanciák szerves részei az Alaptörvény 53. cikkében foglalt különleges jogrendre vonatkozó rendelkezéseknek. 

Teljes mértékben egyetértünk abban, hogy a demokratikus értékek és alapelvek védelmet élveznek válsághelyzetben is, azonban ugyanilyen fontos, hogy az egyenlő és tisztességes bánásmód elve is védelemben részesüljön. Ha a LIBE bizottság úgy dönt, hogy megvizsgálja e vészhelyzetben alkalmazott intézkedések uniós joggal való összhangját, ezt MINDEN tagállam esetében meg kell tennie, és nem szabadna csupán egyetlen tagállamot önkényesen kijelölnie. 

A svéd parlament friss döntése, miszerint a parlamenti képviselők számát 349-ről 55-re csökkentik, Franciaországban a kétéves vészhelyzet elrendelése és rendeleti úton történő kormányzás bevezetése 2015 és 2017 között, Macron elnök úr mostani bejelentése miszerint “háborúban állunk”, vagy a lehetséges kétéves határzár elrendelése a cseh kormányzat által, mely a csehek számára lehetetlenné tenné az országuk elhagyását, csupán pár olyan példa, amelyek az egyenlő bánásmód alapján, pártpolitikai előítéletek nélkül szintén mélyebb vizsgálatra adhatnak okot. 

Ennek fényében a LIBE eljárását elfogadhatatlannak és felelőtlennek tartjuk, és elvárjuk, hogy e Ház elnökeként felemelje a hangját ellene. 

Szíves együttműködését köszönjük.

Deutsch Tamás

európai parlamenti képviselő
az Európai Néppárti Képviselőcsoport magyar delegációjának vezetője”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.