Karsai háborút visel Koszorús Ferenc ellen

2019-12-10 09:36:00

Pelle János
Neokohn
Teljesen mindegy Horthy mikor szerzett tudomást az Auschwitz-jegyzőkönyvről!

„Karsai László történész hosszabb ideje, az 1989-90-es rendszerváltás óta »visel hadat« az Egyesült Államokban, emigrációban meghalt Koszorús Ferenc ellen, kétségbe vonva az érdemeit. Érvei azonban, melyeket az ezredes 1944. júliusa előtti és utáni pályafutására, továbbá a »páncélos akció« elrendelőjének, Horthy Miklósnak a motivációjára alapoz, nem állják meg a helyüket. Teljesen mindegy ugyanis, hogy a kormányzó mikor szerzett tudomást az »Auschwitz-jegyzőkönyvről«, és valóban a deportálások felfüggesztése érdekében rendelte-e a fővárosba Koszorúst a páncélosaival, vagy attól tartott, hogy puccsot hajtanak végre ellene. A lényeg az akció eredménye volt, a közel két hónapos haladék, ami mintegy kétszázezer budapesti zsidó életét mentette meg.

Ahogy az sem számít, hogy Koszorús előzőleg a gyorshadtest hadműveleti osztályvezetője volt, majd hadosztályparancsokként szolgált a Don-kanyarban, az u.n. »hídfőcsatákban«. Mi több: páncélosaival 1944. szeptember 13-án bevonult az átmenetileg visszafoglalt Aradra (ahol a főnökei már tervezték az Antonescu által megkímélt zsidók deportálását). Majd pedig letette az esküt Szálasi Ferenc »nemzetvezetőre«. Megjegyzendő, hogy Horthy kiugrási kísérlete, 1944. október 15-e után a Magyar Királyi Honvédség valamennyi tagjának le kellett tennie az esküt Szálasira, még a zsidó munkaszolgálatosoknak is.

Karsai László történész teljesen történelmietlenül ítélkezik Horthyról és Koszorúsról, az 1945 után működő, kommunista irányítás alatt álló népbíróság politikai előfeltevéseit követve.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.