Trianon a magyar történelem egyik legfájóbb pontja

2017-06-04 17:23:57
Soha nem feledjük.

„Trianon a magyar történelem egyik legfájóbb pontja. Soha nem feledjük. Ezért a Momentum olyan, 21. századi Európát épít, ahol a nemzethez tartozást nem a térkép vonalai határozzák meg.

A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a héten a magyar utcanévtáblák leszerelésébe, illetve a kétnyelvű utcanévtáblák román nyelvűre cserélésébe kezdett. És ez csak egyetlen mozzanata az évek óta tartó, határon túli magyarokat több országban érő kirekesztésnek. Sok más nemzeti kisebbség mellett a Kárpát-medencei magyaroknak is nap mint nap küzdenie kell anyanyelvük használatáért, kultúrájuk megőrzéséért. Jogaik az Európa Tanács nyelvi chartájában és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményben tett vállalások ellenére a mai napig nincsenek megfelelően biztosítva.

Minden nemzeti tragédia arra ösztönöz minket, hogy a világot jobb hellyé tegyük - a nemzeti kisebbségeknek is. Ezért folytatjuk a külhoni közösségszervezést, számítunk a határon túli magyarok együttműködésére, a kölcsönös segítségnyújtásra és tapasztalatcserére. 

A magyar kisebbségek ügyében jelentős előrelépés akkor lesz, ha a szomszédainkkal együttműködve tudunk gondoskodni a kisebbségek jogairól. Ehhez arra is szükség van, hogy szomszédaink is biztosítsák a magyar közösségek európai szinten elvárt jogait.

Két héttel ezelőtt ezért is csatlakoztunk a Minority SafePack kezdeményezéshez: egy év alatt 7 EU-s tagországban összesen egymillió aláírást gyűjtünk közösen, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (Federal Union of European Nationalities) ernyőszervezet vezetésével. A kezdeményezés célja a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozók jogainak védelme, valamint kiállás a kulturális és nyelvi sokszínűség mellett.”