Az apa csökkenti az erőszakossá válás esélyét

2016-05-26 15:20:17
Számos kutató megkérdőjelezi azt a népszerű és káros közvélekedést is, mondhatjuk nemi sztereotípiát, hogy a férfiak általában hajlamosabbak erőszakos cselekményeket elkövetni mint a nők.

„A családon belüli, illetve a párkapcsolati erőszak témája elsősorban az angolszász országokban évtizedek óta jól kutatott területnek számít. Az eredmények alapján, minden megfontolt szakember óvatosságra int. A kutatások metaanalízise szerint, a családon belüli erőszak hagyományos kutatási eszközökkel nehezen, vagy csak torzított formában felderíthető jelenség. Számos kutató megkérdőjelezi azt a népszerű és káros közvélekedést is, mondhatjuk nemi sztereotípiát, hogy a férfiak általában hajlamosabbak erőszakos cselekményeket elkövetni mint a nők.

Az erőszakos apa és férfi kép mögött álló egyik lehetséges ok, a bűnügyi statisztikák adatainak módszertanilag hibás értelmezése. A bűnügyi nyilvántartások szerint elsősorban férfiak követnek el erőszakos cselekményeket. A bűnügyi események azonban egyrészt sajátos szociológiai kategóriát jelentenek, másrészt szakértők a bűnügyi adatok lehetséges torzító hatásaira is felhívják a figyelmet. Könnyű belátni, hogy világszerte több férfi által  bántalmazott nő kér rendőri segítséget, mint fordítva. Jól mutatja a torzító hatást a londoni rendőrség tapasztalata, miszerint a bántalmazott férfiak felismeréséről tartott képzés után megnőtt a rendőrség által bejelentett esetek száma. További lehetséges ok lehet az a naiv bölcselet, miszerint az erősebb testalkat fokozott agresszióval párosul, melyet semmilyen humánetológia vagy etológiai kutatás sem támaszt alá.

Ha az Unicef hazai szervezete komolyan gondolja, hogy a jövő generációinak jobb világot kíván teremteni, kezdje az apák társadalmi rehabilitálásának feladatával. Minden modern kutatás egyértelműen azt támasztja alá, hogy az apával jó kapcsolatban lévő lányok és fiúk az élet minden területén jobban teljesítenek, magasabb iskolázottságot érnek el,  párkapcsolatuk kiegyensúlyozott lesz. Az apa jelenléte töredékére csökkenti az elszegényedés, az iskola elhagyás, a bűnözés és – micsoda svédcsavar - az erőszakos személyiséggé válás esélyeit is.”

Léder László: pszichológus. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet volt főigazgatója. Fő szakterülete a férfiszerepek és az apaság kérdésköre.