Az új román zászlótörvény elfogadásának hatása a székely zászló használatára

2015-09-23 14:58:36

Nemzetpolitikai Kutatóintézet
NKPI
A törvény egyértelművé teszi, hogy két közigazgatási egységnek nem lehet azonos zászlója, ezért tulajdonképpen el is lehetetleníti azt, hogy több település vagy megye a székely zászlót fogadja el hivatalos jelképként.

„Az elmúlt évek során több peres eljárás is megindult a székely zászló kitűzésével kapcsolatban. Sokan úgy vélik, hogy az új zászlótörvény a jogviták eldöntését segíti majd elő, viszont a zászlótörvény nem erre a problémára ad választ, mivel nem tartalmaz a közösségi szimbólumok használatára vonatkozó rendelkezéseket. A törvény a területi-közigazgatási egységek, azaz a községek, városok és megyék esetében nyújt eligazítást a saját jelkép elfogadására és használatának módszertanára. Fontos kiemelni a különbséget a közigazgatási egységek jelképei és a kisebbségi közösségek jelképek között. A közigazgatási egységek mesterségesen kialakított területi entitások, szemben a kisebbségi közösségekkel, amelyek önszerveződőek és valamely kulturális, nyelvi, vallási vagy más identitáselem szerint különülnek el a többségtől. 

A zászlóperek 2013 elején kezdődtek, amikor a Kovászna megyei kormánybiztos felszólította a helyi közigazgatási hatóságok vezetőit, hogy az állami intézmények homlokzatáról távolítsák el a székely zászlót, mivel az nem jogszerűen van kihelyezve. A türelmi idő lejártával öt Kovászna megyei polgármester ellen peres eljárás indult, amelyben a bíróság elmarasztalta őket törvénytelen zászlóhasználatért. Fontos megjegyezni, hogy amíg nem létezett jogi szabályozás a területi-közigazgatási egységek zászlóhasználatára vonatkozóan, a területi-közigazgatási egységek egyszerű tanácsi határozattal fogadhatták el saját jelképeiket.

Az új, 141/2015-ös zászlótörvény kihirdetése után Kovászna megye az új eljárás betartásával már el is fogadta a régi, a bíróság által betiltott zászlóját, amely az Országos Heraldikai, Genealógiai és Pecséttani Bizottság véleményezése és a kormányhatározat megszületése után hivatalosan is kikerülhet a közintézmények homlokzatára, Románia és az Európai Unió zászlója mellé. 

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy ez a zászló nem azonos a székely zászlóként a köztudatban levő jelképpel. Sőt, mivel a törvény egyértelművé teszi, hogy két közigazgatási egységnek nem lehet azonos zászlója, ezért tulajdonképpen el is lehetetleníti azt, hogy több település vagy megye a székely zászlót fogadja el hivatalos jelképként. A további vitás kérdéseket így valóban rendezi a 141/2015-ös törvény, ám nem a székely zászló használatának engedélyeztetése révén.” 

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.