Egy osztály nélküli társadalom délibábja

2015-05-03 15:34:07

Szabó György
Danube Institute
A modern liberálisok nem a szabadságot és az egyenlőséget akarják igazán. Egy olyan társadalmat akarnak, amiben az általuk pártfogolt csoportnak több hatalma van, mint a régi elitnek, az egyháznak és a családnak.

A konzervatív álláspont sohasem volt egyszerűen annyi, hogy a tekintélyelvű társadalom jobb, mint az egyenlőségre törekvő. Azért, mert az egyenlő társadalom képtelenség. Minden társadalomban vannak uralkodók és uralom alatt élők. Ennélfogva a politika központi kérdése nem az, hogy vajon néhányan irányítani fognak-e, mialatt mások engedelmeskednek, hanem az, hogy ki adja az utasításokat.

A radikális baloldaliak megértették ezt, ezért vált Lenin 
»Ki? Kinek?« kérdése a bolsevizmus nem hivatalos szlogenjévé. A bolsevikok ígérték, hogy egy napon létrejön egy osztály nélküli társadalom, ennek bekövetkeztéig azonban az erőpolitika lelkes gyakorlói maradtak.

A modern liberálisok felkavarónak találják ezt a víziót. Ezért úgy tesznek, mintha a politikájuk az egyenlőtlenség csökkentéséről és a szabadság támogatásáról szólna inkább, mintsem egyes emberek mások kárára történő felhatalmazásáról. Az egyenlőtlenséget a gazdagsággal, a szabadságot a vallás és család alóli felszabadítással társítják. Azt feltételezik, hogy egy olyan társadalom, ahol a gazdag embereknek, egyházaknak és apáknak kevesebb hatalma van, ipso facto szabadabb és egyenlőbb. (...)

A modern liberálisok nem a szabadságot és az egyenlőséget akarják igazán, amiknek nincs értelme annak meghatározása előtt, hogy mire terjednek ki és kik által lesznek gyakorolhatók. Hanem, amint azt a konzervatívok már régen megértették, egy olyan társadalmat akarnak, amiben az általuk pártfogolt csoportnak több hatalma van, mint a régi elitnek, az egyháznak és a családnak.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.