A Miniszterelnökség reakciója a Simicska-interjúra

2015-03-08 18:31:55
A Miniszterelnökség Orbán Viktor 2012-es parlamenti válaszával, és az akkor nyilvánosságra hozott dokumentumokkal reagált Simicska Lajos vádjaira.

Vasárnap megkerestük a Miniszterelnökséget, hogy reagáljanak a Simicska Lajos által adott interjúban elhangzottakra. A Miniszterelnökség Orbán Viktor Vadai Ágnesnek adott 2012-es válaszát juttatta el részünkre: 

Tisztelt Képviselő Asszony!

K/6446. Számon hozzám intézett írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

Mi, rendszerváltók annak idején arra tettük föl az életünket, hogy Magyarországon egyetlen becsületes embernek se kelljen soha többé abban a tudatban élnie, hogy megfigyelhetik, vájkálhatnak a magánéletében, akár az otthonában is lehallgathatják.

Minket – a rendszerváltó nemzedéket – annak idején ezért gumibotoztak, üldöztek és hallgattak le. De mi nem adtuk föl, legyőztük a diktatúrát, így ma már nyíltan beszélhetünk minderről, és Ön is ezért teheti föl ezeket a kérdéseket.

Válaszként levelére elmondom újra, amit már elmondtam – legutóbb 2006-ban – a személyemet érintő titkosszolgálati dokumentumok kapcsán.

Igen vaskos dossziéban dolgozta föl a diktatúra gépezete ellenzéki tevékenységemet. Az Ön által említett dokumentumok is szerepelnek ebben a dossziéban és évek óta ismertek a nyilvánosság előtt is.

Sorkatonai szolgálatom első időszaka alatt megpróbáltak beszervezni, de ezt visszautasítottam, így a kísérlet – amint az a mellékletből kiderül – sikertelenül végződött.

Később folyamatos megfigyelés alatt tartottak engem, a feleségemet, és ellenzéki társaimat. Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltunk mindannyian.

Az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenünk. Megfigyeltek, besúgókat állítottak ránk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyünkre, a lakásunkba, sőt, a hálószobánkba is.

Bizonyos jelenségeket, eszközöket észleltünk, de volt, amiről csak akkor értesültünk, amikor az erről szóló aktákat sok évvel később átnéztük.

Biztosíthatom, ezzel szembeszülni, újra átélni azt a fenyegetettséget, nem kellemes élmény – öt, tíz, de huszonegynéhány év távlatából sem.

Magyarországon jó ideje mindenki megismerheti a rá vonatkozó dokumentumokat, mindenkinek személyes felelőssége tehát, hogy miként számol el a maga szerepével, tetteivel.

Igen, támogatom, hogy mindenki megismerhessen és nyilvánosságra hozhasson minden rá vonatkozó adatot.

Eközben azonban a diktatúra ártatlan áldozatait meg kell védenünk attól, hogy újra áldozatokká váljanak. A hallgatások, megfigyelések dokumentációi ugyanis nem csak politikai információkat tartalmazhatnak a megfigyelt emberekről, hanem például magánéletük momentumait, érzelmi kapcsolatokat, betegségeket, családi problémákat, amelyeket az érintettek nem akarnak mások tudomására hozni. Ehhez joguk van, mivel szabad emberek, amit tiszteletben kell tartanunk.

Tájékoztatom, hogy válaszomat és a mellékelt dokumentumokat az Önnek való megküldéssel egyidejűleg az interneten is hozzáférhetővé tettem.

Az Orbán Viktor által 2012-ben közzétett dokumentumok ezen a linken érhetőek el.

A közzétett dokumentumok leirata a következő linkeken olvasható:

A Szolnok megyei III/III szigorúan titkos jelentése Orbán Viktor tevékenységéről
A Nógrád megyei rendőr-főkapitányság III/III osztály szigorúan titkos jelentése „Lévay Anikóról és vőlegényéről”
A Nógrád megyei rendőr-főkapitányság III/III. osztály szigorúan titkos jelentése „Dr. Lévay Anikó ügyében”
A Nógrád megyei rendőr-főkapitányság III/III. osztály szigorúan titkos jelentése a „BOJTÁR” és „VIKTÓRIA” fn. bizalmas nyomozásokról
A Szolnok megyei III/III. osztály szigorúan titkos, „Információ kérés” tárgyú jelentése 
A Szolnok megyei III/III szigorúan titkos jelentése a „BOJTÁR” fedőnevü bizalmas nyomozásban
A Szolnok megyei III/III szigorúan titkos jelentése „3/e rendszabály telepítésére” tárggyal
A Szolnok megyei III/III szigorúan titkos jelentése „3/e rendszabály telepitéséről - jelentés” tárggyal