Itt a második intő jel, hogy mégis megvághatják az EU-pénzeket Magyarországnak

2020. július 28. 7:53
Az Európai Bizottság elnöke után a hétvégén az Európai Tanács elnöke is olyan jelzést küldött egy interjúban, amely szerint mégiscsak erős jogállamisági fegyvert kapna a kezébe Brüsszel ahhoz, hogy a problémásnak ítélt tagállamok EU-pénzeit 2021-től visszatartsák, vagy megvágják – írta meg a Portfolio.hu.

Ez gyökeresen más kimenetelt jelentene, mint amit a magyar és a lengyel kormányfő a maratoni EU-csúcsot lezáró sajtótájékoztatón mondott, igaz még nincs végső döntés, az csak az ősszel várható, ami így minden bizonnyal forrónak ígérkezik. Miután felfedte a maratoni EU-csúcs sikeréhez vezető 9+1 tárgyalási technikáját Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a hétvégén több interjút is adott vezető európai lapoknak, köztük a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak is, amelyben a jogállamisági szankciós rendszerhez vezető utat ismertette.

Charles Michel értelmezése

Michel szerint világosan kimondták az állam- és kormányfők az elfogadott szövegben, hogy az EU-pénzek védelme érdekében be kell vezetni egy új jogállamisági mechanizmust, amely a kidolgozása után részletesen lefekteti a kritériumrendszert és a szankciós rendszert. Ezt a mechanizmust az Európai Bizottság dolgozza ki és Michel kijelentése szerint ennek a mechanizmusnak a bevezetéséről szavaznak majd sima minősített többséggel az állam- és kormányfőket tömörítő Tanácsban (nem pedig a mechanizmus alapján születő szankciókról, mint ahogy azt a magyar és a lengyel kormány igyekszik elérni, illetve az EU-csúcs óta kifelé kommunikálni).

Mivel együttdöntési eljárásról van szó, így a mechanizmust rögzítő bizottsági rendelettervezetről érthetően minősített többség mellett szavaznak a Tanácsban, így nem véletlen, hogy ugyanezt az értelmezést mondta múlt héten Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke is egy tv-interjúban. Ő viszont emellett már azt is hangsúlyozta: az általuk már 2018-ban kidolgozott jogállamisági feltétel- és szankciórendszer rendelettervezetét csak átdolgozzák a friss iránymutatás alapján, azaz nem készítenek újat (mint ahogy azt a magyar és lengyel kormány szorgalmazza) és erről várják a Tanácsban a döntést minősített többséggel.

Ebben a 2018-as javaslatban pedig már az volt benne, hogy ha a Bizottság jogállamisági problémákat lát egy-egy tagállamban (pl. bírósági rendszerben, médiapiaci viszonyoknál), akkor a neki folyósított EU-s pénzeknél ezzel arányos szankciókat vethet ki (folyósítás leállítása, csökkentése, megvonása), amelyeket a Tanácsban csak fordított minősített többségű szavazással lehetne felülbírálni, blokkolni. Fontos, hogy ezt a fordított minősített többség szerinti blokkolási lehetőséget kétszer már kirostálták a tagállamok a bizottsági rendelettervezetből és a Tanács sem fogadta még el eddig sosem.

A Bizottság törekvése azonban egyértelműnek tűnik: ezt a fordított minősített többség szerinti szavazást erőlteti, mert ez az erősebb jogállamisági fegyver (ld. alább). Michel értelmezésében „nincs még teljesen tisztázva az eljárás” (a szavazási mód – a szerk.) a jogállamisági mechanizmus azon szakaszára, amikor majd a Bizottság szankciókat javasolna és arról szavazni kellene a Tanácsban. Ezért térnek vissza erre a kérdéskörre rövidesen, mint ahogy azt az elfogadott szöveg is rögzíti. Michel ezen jelzése nagyon fontos, mert nem azt mondta ki, hogy a szankciókról is egyszerű többség mellett döntenek majd a Tanácsban, mint ahogy az a végső szöveg 17. oldalának mondatából kiolvasható (az angol szöveg nem ennyire egyértelmű) és ahogy azt a magyar és lengyel kormány értelmezése sugallja, hanem azt, hogy ezt a kérdést még nem döntötték el a legfőbb politikai fórumon.

Az Európai Tanács elnökének friss jelzése alapján két fő forgatókönyv látszik jelenleg:

Számunkra kedvezőtlen

Továbbra is benne van a pakliban az a magyar és lengyel kormány számára kedvezőtlen forgatókönyv, hogy a Bizottság dönt a szankciókról, amelyekkel ha nem ért egyet az érintett tagállam, akkor a Tanács elé viheti az ügyet és ott fordított minősített többséggel tudja blokkolni az ellene irányuló szankciót. Ezt elég nehéz lenne elérnie például a magyar és lengyel kormánynak, ha valóban születne a vélt jogállamisági problémák alapján szankciós javaslat a két ország ellen, hiszen ha ők együtt is szavaznak a blokkolás érdekében, még további 13 tagállamot kellene maguk mögé állítaniuk és velük együtt az uniós összlakosság legalább 65%-át kellene felmutatniuk.

Ha tehát például a németek és a franciák, illetve még egy-két nagyobb tagállam (például a hollandok) csendben, passzívan belemennek a Bizottság által javasolt szankciók támogatásába, akkor a magyar-lengyel páros még együttes vétó esetén sem tudná megakadályozni a valamelyikük elleni esetleges pénzügyi szankciót. Ez a kilátás még akkor is fennállna, ha év végéig esetleg tényleg lezárulna a két országgal szembeni jogállamisági eljárás (mint ahogy azt szeretné elérni a magyar kormány), mert a Bizottság akár ettől függetlenül is találhatna jogállamisági problémát, amire hivatkozva kezdeményezhetné a szankciót.

Számunkra kedvező

A magyar és lengyel kormány számára kedvező forgatókönyvként a Bizottság a 2018-as rendelettervezetét úgy dolgozza át a friss tanácsi útmutatások alapján, hogy abból kiveszi a szankciók fordított minősített többség melletti blokkolásának lehetőségét és átírja arra, hogy a szankciók elfogadásához csak sima minősített többség kell a Tanácsban. Utóbbinál tehát az elfogadáshoz kellene sima minősített többség (a blokkoláshoz pedig blokkoló kisebbség, ami legalább 12 tagállamot és legalább az összlakosság 35%-át jelenti, amit könnyebben össze tudna hozni a magyar-lengyel páros), nem pedig a blokkoláshoz fordított minősített többség. A sima minősített többségű elfogadási szavazás esetén könnyebben össze tudná hozni a magyar-lengyel páros a blokkoló kisebbséget, míg a fordított minősített többségű elutasítási szavazás mellett nagyon nehezen tudná összehozni a blokkolást.

Miközben tehát csak egyetlen szó körül megy a felhajtás, azaz rendes, vagy fordított minősített többségű szavazási mód legyen a Tanácsban a szankciók elfogadásánál, illetve elutasításánál, aközben valójában ez az egész szankciós rendszer lelke: leegyszerűsítve ezen az egy szón múlik az, hogy valóban komoly pénzügyi következményekkel járó jogállamisági fegyverről van szó, vagy inkább csak egy „játékpisztolyról”. Ezért nagyon nem mindegy, hogy mi lesz ennek az ügynek a kifutása, amikor ősszel visszatérnek erre az állam- és kormányfők.

Vannak figyelmeztető jelek, hogy a rosszabb kimenet valósulhat meg

Az elmúlt egy hétben több olyan fejlemény is történt, amelyek afelé mutatnak, hogy a fentiek közül inkább az első, azaz a magyar és lengyel kormány számára kedvezőtlenebb kimenet valósulhat meg ősszel, vagy legalábbis nagyon komoly erők mozdulnak meg afelé, hogy ez legyen a végső kimenet: Ursula von der Leyen bizottsági elnök múlt kedden, az EU-csúcs lezárásának estéjén azt mondta: tényleg erős jogállamisági fegyvert kapott a kezébe a Bizottság az állam- és kormányfők által elfogadott szöveg alapján, amely majd hathatós lépéseket tesz lehetővé a bírósági rendszerbeli, vagy médiapiaci függetlenségi problémák esetén, csak ki kell várni a végét. Azt is hozzátette: ha pedig a mostani döntés szövege alapján a mechanizmust majd vitatni fogja a magyar és a lengyel kormány, akkor nyugodtan vigyék a független Európai Bíróság elé az ügyet és ott majd eldől a kérdés.

Rá egy napja múlt szerdán az uniós nagykövetek ülésén a magyar és a lengyel fél azt akarta elérni, hogy a Bizottság ne a már 2018-ban kidolgozott rendelettervezetet faragja át a friss tanácsi iránymutatások alapján, hanem egy teljesen új rendelettervezetet készítsen, de számos tagállam nem támogatta ezt a Politico információi szerint. Végül a soros EU-elnökséget betöltő Németország nagykövete azt mondta az ülésen: az eredeti bizottsági rendelettervezetet fogják kicsit átdolgozni, azaz nem lesz új rendelet (ugyanezt megerősítette a csütörtöki európai parlamenti felszólalásában von der Leyen is). Így tehát kevesebb az esély arra, hogy a Bizottság rendelettervezetéből kivegyék a magyar és lengyel szempontból problémás fordított minősített többség mellett blokkolási lehetőséget. Közben az is jó kérdés és a magyar-lengyel kormány kedvező értelmezését erősíti, hogy ha a jogállami feltételrendszerről elég sima minősített többség mellett szavazni a Tanácsban, akkor miért ne lenne elegendő az ez alapján születő szankciós javaslat jóváhagyásáról is így szavazni (amit aztán könnyebb lenne blokkolniuk).

Európai Parlament és Európai Tanács

Rá egy napra, múlt csütörtökön az Európai Parlament nagy többség melletti állásfoglalása is azt rögzítette, hogy nem szabad felpuhítani az EU-pénzek jogállamisági feltételekhez kötésének szankciós rendszerét, tehát az EP is afelé szorítja a Tanácsot, hogy ne engedje a sima minősített többség szerinti szavazást a szankciók jóváhagyásánál (mert ott a blokkoló kisebbség könnyebben összejön), hanem a keményebb fenyegetést jelentő fordított minősített többség szerinti blokkolási verzió maradjon a szövegben. Az EP szava azért fontos, mert neki jóvá kell hagynia az egész uniós költségvetési tervet, benne a jogállamisági feltételrendszerrel.

Rá szintén egy napra, múlt pénteken az újabb uniós nagyköveti ülésen nem véletlenül szorgalmazta azt a lengyel kormány illetékese a Politico szerint, hogy csakis a Tanácsban mondhassák ki a végső szót a tagállamokkal szembeni szankciók ügyében, azaz ne tudja a Bizottság lényegében direktben szankcionálni a tagállamokat. (Ez arra utal, hogy a lengyel fél tart attól, hogy a Bizottság rendelettervezetében benne marad a fordított minősített többségű szavazási mód, így azt nehéz lenne blokkolni a Tanácsban, és így kvázi egy tagállam ellen a bizottsági szankció érvényesülne).

A magyar uniós nagykövet is megszólalt

A brüsszeli lapnak a magyar uniós nagykövet is nyilatkozott, és azt hangsúlyozta, hogy semmi sem dőlt még el addig, amíg minden költségvetési kérdés el nem dőlt. Ezzel arra utalt, hogy van még mozgástere a magyar és lengyel félnek javítani a szavazási mód körüli helyzeten, igaz a lap értelmezése szerint lényegében azt jelezte a nagykövet, hogy az időhúzásra játszanak. Ez azt jelenti, hogy minél később szavaznak a jogállamisági mechanizmus második lépcsőjéről a Tanácsban, a koronavírus miatt bekövetkezett károk nyomása alatt, a 2021-2027-es uniós költségvetés esetleges kései elindulásától tartva remélhetőleg rá tudják venni a tagállamokat arra, hogy végül a puhább szavazási módszer lépjen életbe a szankciókról szóló szavazáskor.

Még csak csatát nyertünk

Egy biztos: ahogy Varga Judit igazságügyi miniszter is előrevetítette: tényleg forró ősz elé nézünk, mert a jogállamiság és az EU-s pénzek összekötésének kérdésében az igazán fontos dolgok még nem dőltek el. Ugyanerre utalt Orbán Viktor kormányfő is a múlt pénteki rádióinterjújában, amikor arról beszélt, hogy még csak csatát nyert a kormány, nem pedig háborút – írta meg a Portfolio.hu.

Kép forrása: MTI/EPA/Stephanie Lecocq. Angela Merkel német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (b-j) az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának első napi ülésén 2020. július 17-én. A tagállamok vezetői a koronavírus-járvány miatt utoljára februárban találkoztak személyesen.

 

Összesen 529 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Teljesen vilagos, hogy a nyugati orszagoknak az erdeke az, hogy a keletiek minel kevesebb penzt kapjanak. Foleg ha nem eleg alazatosak.
Mint a rossz szulo, aki a zsebpenzzel operal.

Majd a magyar egyesitett ellenzek potolja, amit elrekviraltatott a soros barataival egyutt tolunk. Csak semmi panik!
Ja, nem is.
Nekik majd haromszorosan adja vissza a Magassagos Unio, ha hatalomra kerulnek.
Ja, az sem lesz.
Az viszont megtortenhet, hogy szep jutalmat kapnak, mert penzt sporoltak meg a zunionak.
Ilyen helytartofelek meg lehetnek ok a nyakunkon..

Az EP jelentős többséggel már blokkolta is a kötvénykibocsátást, pedig a talján oktrojált kormány már költi a nem létező pénzt. És a hollandus és magyari parlamentnek is van még egy meccse.
A berlini kancelláriának és külön az EB-nek is van TV csatornája Magyarisztánban. A State Department kezdi magyar nyelvű adásait. Veszélyben a Klub Rádió fgtlensége.

miert vagyunk meg mindig tagok ebben a pokhendi, lekezelo bandaban? mikor vesszuk mar eszre hogy az elmult ezer evben a nyugathoz dorgolozes jot nekunk nem hozott? sose fogadtak be bennunket, primitiv azsiai hordanak tartottak akkor is most is, de arra jok voltunk hogy vedjuk oket akkor is most is.
hagyjuk mar oket a picsaba es szovetkezzunk vegre a kelettel!

Már csak egy kérdésem maradt, jogszerűség szempontjából vizsgálható-e a Tanács és a Bizottság munkája, vagyis milyen fórumon lehet eldönteni azt, hogy jelen esetben, s persze más ügyekben is, egyszerű politikai diktatról van szó, s nem demokráciáról.

Egy mindenkitől független grémium, apparátus dolgozza ki politikai szájízének megfelelően a jogrendszert, elhallgattatva a kisebb nemzetállamokat.

A Szovjetunió esetén nem kellett asszisztálni a látszat demokráciához, tudtuk, hogy hol és miként döntenek. Most pedig a diktatúrát becsomagolták a Tanács, Bizottság, EP nevezetű sztaniolpapírba.

A Szovjetunió idejében az oroszok nem akarták elvenni a földjeinket, kultúránkat, vallásunkat, nem akarták felszámolni az országunkat a maga fizikális értelmében.

Ami most vár ránk ennek az új akolnak a részeként. Ne legyenek kétségeink, a jogállamiság részévé fogják tenni a szabad és korlátlan bevándorlást, a kötelező kvóta elfogadását, ami által egy-két évtized alatt utolérhetjük a balliberálisok Mekkáját, Franciaországot, Németországot, Svédországot, Belgiumot és a többieket, köztük az USA-t is a közbiztonság, a terror, a zsidó és nem zsidóellenes gyilkosságok , a teljes anarchia, káosz terén.

Ennek "szőlőmunkásai" Dobrev, Ujhelyi, az egész balliberális rablóbanda.

S persze adódik a kérdés, ilyen diktatúrában nem nevetséges-e az ellenzéki pártok részéről demokráciáról beszélni, magukat progresszív európai demokratának nevezni, az EU vezetői részéről demokráciáról beszélni? Egyre meztelenebb a király, már a látszatra sem adnak, az egykori kelet-európai országok csak a bilincseiket cserélhetik le.

S adódik a legfontosabb kérdés, mit tehetnek azon országok, köztük Magyarország, amelyek nem kívánnak a globális nagytőke által megtervezett muszlim Európában élni? Ki kell lépnünk még időben?

Mi lesz gyermekeinkkel, unokáinkkal? Jó lenne, ha a Fidesz, a kormány készítene egy elemzést a fiatal generáció előtt álló alternatívákról, mit kínál az EU, mit kínálnak a magyarországi pártok, s mit kínál a megmaradás jegyében a kormány.

A tárgyalások után kitört az öröm a kormánypárti kommentelők soraiban, magam már akkor is óvatosságra intettem, s volt aki ezért lehurrogott, miért károgok itt.

Azért mert korábban volt rálátásom ezen intézmények mechanizmusaira, a politika világára, amihez jött a tapasztalatok sora.

Szorít az idő, a hurok egyre fojtogatóbb.....

Válaszok:
Kvasztics Fedor | 2020. július 28. 8:53

Eppen ezzel a lebegtetessel akarjak elerni azt, hogy itt a penzert torjuk kezunk-labunk, essunk egymasnak, menjunk Orban ellen, stb.
Ki van ez talalva, de mi csak tartsuk magunkat ahhoz, hogy nekunk is vannak jogaink, hiaba akarnak velunk kibabralni lejaratodott ellenzekieink, minket nem szereto, minket mindig is lenezo nyugati unios tarsaink!
Ezek a nyugati unios donteshozok, bar allandoan ertekekrol papolnak, megis azokkal targyalnak ellenunk, akiktol hasznot remelnek: lasd Dobrev, Cseh, Donath, Ujhelyi es a tobbiek.
A Nyugat a kommunistakkal mindig jol kijott. Illetve csak veluk jott ki jol. Mert a kommunizmus kiszolgalja a Nyugatot.
A kommunista ezt tudja: felfele nyalni, lefele, a nepe fele hazudni es rugni.

Ha nekünk kevesebb jut, másnak több. Gazdaságilag gyakorlatilag gyarmatosítva vagyunk, a gyarmatosítóknak nemcsak a pénzünk kell, hanem az is, h. itt is úgy menjenek a dolgok, mint náluk. Idegenek szabad betelepítése, gender őrület szabadon engedése ás így tovább, és "eladni" nekik még azt amit lehet, bagóért.

A nyugati média Lügenpresse, bármit el tud hitetni a többek között innen is kivont haszonból nálunk sokkal magasabb életszínvonalon élő nyugati szavazókkal, ugyanúgy, mint az itteni a nyugatiaknál sokkal szegényesebben élő keletiekkel.

Allandoan valtoztatunk.
De ok mindig talalnak meg valamit. Az ellenzekunk gondoskodik errol.
Vegul nekik rem egyszeru dolguk van: a kedves hazai ellenzek szekerrel szallitja nekik a municiot. Es mit ad Isten, az ellenzek argumentumait mindig elfogadjak. Elsosorban azert, mert ez all erdekukben.
Ady jut eszembe es azok a sorai, hogy aki egyszer rugott a magyarba, kenyszert erez, hogy ezt tegye tovabbra is.

"Már csak egy kérdésem maradt, jogszerűség szempontjából vizsgálható-e a Tanács és a Bizottság munkája, vagyis milyen fórumon lehet eldönteni azt, hogy jelen esetben, s persze más ügyekben is, egyszerű politikai diktatról van szó, s nem demokráciáról. "

Ursula azt is hozzátette: ha a mostani döntés szövege alapján a mechanizmust majd vitatni fogja a magyar és a lengyel kormány, akkor nyugodtan vigyék a független Európai Bíróság elé az ügyet és ott majd eldől a kérdés.

"Független" Európai Bíróság? Kitől, mitől független? Ebben az egész kérdésben pofátlanság függetlenséget emlegetni, itt csak erőviszonyok, diktátumok vannak. Szovjet típusú ideológiai gyarmatosítás.

Mivel a jogállamiság nem egyértelmű kérdés, ezért két állam összehasonlításában bármelyikről ki lehet mondani, hogy nem jogállam, csak a kiindulási pontot kell megfelelően felvenni.

Csak egy példa: amikor Merkel Dél Afrikai tartózkodása idején lényegét tekintve utasítást adott a thüringiai választások eredményének felülírására, mert ott az AfD pozíciókat szerzett, az jogállami lépés volt? Egyáltalán, a nyugaton diktált politikai korrektség a szólás- és gondolatszabadság korlátozásával jogállami képződmény?

Attol, hogy reszletesen van leirva, nem biztos, hogy igaz is.
Nem lattal meg hosszu kis betus leirasokat?
Nem a mennyiseg, hanem a minoseg , meg inkabb a meltanyossag szamitana, ha erted. Nem az Uniora,, hanem az egyes orszagok nepeire kellene bizni a szavazast arrol, ki vezessen, ki legyen ellenzekben az adott orszagban. Az Unio a penzevel, a mi oenzunkkel akar ebbe beavatkozni. Rabirni arra, kit preferaljunk. Ki hoz tobb penzt, mert vegul mindig kiderul, hogy ez a kegfobb europai ertek.
Itt az a kerdes, hogy ha tobb marad a tobbieknek, akkor ok ennek orulnek, vagy onerzetesen azt mondjak, nem, Magyarorszagnak is jar, ami jar.
Hollandia, Ausztria, Svedorszag, hat a kardjukba dolnenek, ha Magyarorszag kevesebbet vagy nem is kapna a zsebpenzbol. Vagy a kolcsonpenzbol.
Na, ez utobbit talan tartsak is meg maguknak!

De. Van gyilkos nyugat, mindenki tudja. Van erejuk, van penzuk, ugy vernek szet kozottunk, olyan demokratikusan, ahogyan eppen akarnak. Mindig keneztek, mindig lekezeltek, soha nem torodtek velunk, sinylidhettunk mi barmilyen kommunizmusban, a fuluk botjat sem mozgattak ertunk.
Tudom, hogy divatja van, de a tortenelmet is nem kellene atirni a kedves nyugat kedveert!

A jogállamiság ott kezdődik, hogy az ET-nek legalább a lisszaboni szerződést be kéne tartania. Várom hogy a szeződés őre EB hogy a csába fog kötvényt kibocsátani az EU nevében. És kik jegyzik le ezt a csodás istrumentumot. Ha eljut odáig egyáltalán. Talján oktrojált kormány mindenesetre már költi a nem létező zsét.

Te meg hiszel a mesekben? A felfuggesztett penzekben?
Ott fuggedezik a penzeszsak a hatso, tiszta szobaban es azt irja a cimken, ez Magyarorszage lett volna, de rossz volt, ja. Tanu ra, marmint a rosszasagra az egesz Gyurcsany-klan. Feristul, Klarastul, Piroskastul, Gal Zsestul.

Válaszok:
hátakkor | 2020. július 28. 9:26

lsd. Tavaris és Szargentini jelentés! Amiben paramilitáris egységek masíroznak cigánytanyákon. Pedig Zázri már sirizás Deák Ferenc II.

Hogyan kerul az a penz a magyar emberekhez, ha visszatartjak, nem adjak oda Magyarorszagnak?
Ja tudom, annak adjak, akit ok valasztanak, mert a magyarok altalaban alulinfirmaltak, tanulatlanok, videkiek, mucsaiak, Orbant valasztjak a jo ...... helyett stb.

Itt az idő, hogy kilépés helyett a magyar kommunikáció ne hallgasson tovább: EURÓPA ELÁRULÁSÁRÓL éppen azoktól, akiknek meg kellene őrizniük ezt az "árut"... Úgymint:
"az uniós nagykövetek ülésén a magyar és a lengyel fél azt akarta elérni, hogy a Bizottság a friss tanácsi iránymutatások alapján, egy teljesen új rendelettervezetet készítsen, de
számos tagállam nem támogatta ezt"
-----Ez az árulás első része, az ebben résztvevő országok, akik Európa megszüntetése mellé állnak!
"az Európai Parlament nagy többség melletti állásfoglalása is azt rögzítette, hogy nem szabad felpuhítani az EU-pénzek jogállamisági feltételekhez kötésének szankciós rendszerét"
-----Ez az árulás második része: a zsarolási erő politikai megnyilvánulásáé, amikor a vádlott nem védekezhet, a vádlónak elég annyi, hogy "szándékot" lát.
MAGYARORSZÁGNAK E KETTŐ MOMENTUM FELHOZÁSÁT MINDEN EGYES MEGSZÓLALÁSBAN,
MOST MÁR, HANGSÚLYOSAN KELL KOMMUNIKÁLNI, FÖLDÖN, VIZEN, LEVEGŐBEN.
Brutálisan aljas játékra legalább az elemi IGAZSÁGMONDÁS lehet az egyetlen helyénvaló válasz.
----Fogy az idő, és ha veszítünk, utána senki nem lesz kíváncsi a lapjainkra, azt mondják majd: Miért hallgattatok? és ezzel kész.

a hollandus és német adófizetőknek az van beadva hogy ők sponsorálják a barbár Keletet és nem az Energiewende viszi el a pénzüket.

Hogy te mit utalsz, az most teljesen mellekes.
Ide jottel, mar van 72 kommented, de azert jottel, hogy te jo legyel. Nem? Hat tessek, legyel az!
Bar nekem inkabb ugy tunik, lazitgatni jottel, Orban nem kap eleg penzt, mas utan kellene neznunk.
Hat te nezzel nyugodtan, de kozbe ne hidd azt, nem latszik, hogy kozhangulatot akarsz gerjeszteni a jelenlegiek ellen.
Kilog a lolab!

Ezt mondtuk itt sokan: először szavazzunk meg valamit, aztán majd megmondják a szabályokat.
Ez nekik európai érték.
Épp elég üzenetet küldtünk az elmúlt egy héten brüsszelnek és az ep-nek, hogy pont ilyesmire számítunk. Azt hiszem, ebben a sakk játszmában az ellenfél pont azt lépi, amire mi számítottunk. Előttünk járunk, ebben biztos vagyok.

Utalják egyből a Család (igen, jól gondolod, rájuk utalok) Offshore-szigeteki bankszámláira és nem kell annyit ügyeskedni, gyorsabb is, kényelmesebb is, mi meg takarodjunk vissza dolgozni!

,,Dobrev Klára: Óriási lépést tettünk az Európai Egyesült Államok felé,,

Az a játék ami 2004 óta történik az EU-ban ma már látjuk, látnunk kell, hogy e cél elérése tekintetében történik. Kezdődött ez 2004 évben a sikertelen uniós alkotmánnyal, amely létrehozta volna az Európai Egyesült Államokat. Mivel ez nem sikerült - két állam nem ratifikálta - helyette kicsit felhígítva létrehozták a Lisszaboni szerződést. Ettől kezdve kezdték el szűkíteni a tagállamok döntési jogkörét és növelni az Európai Parlament és Bizottságainak a jogkörét.

A mostani költségvetés körül bonyolódó történet pedig egyértelművé teszi, hogy a cél: a tagállamok és a Tanács jogainak teljes megnyirbálása, az EP határkörének további bővítése. Mindezt igazolja Dobrev Klára állítása, mely szerint: Óriási lépést tettünk az Európai Egyesült Államok felé.
Összegezve: Igazat kell adni Dobrev Klára kijelentésében foglaltaknak.

Nézzük ez utóbbit egy kicsit részletesebben!

Az Európai Unió, az Európai Parlament a tagországok alkotmányos jogát akarja csorbítani, miközben a jogállamiság megsértésével vádol egyes országokat.

,,A jogban az ártatlanság vélelme alkotmányos alapelv, amely szerint senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.,,

Az EU mellett működik az Európai Unió Bírósága, amely a végső szót kimondaná. Ennek ellenére, a holland miniszterelnök és köré csoportosult társai bíráskodni akarnak, és azt akarják elérni, ha egy ország egy másik országgal szemben felveti a jogállamiság megsértését, akkor azonnal szankciót alkalmazzanak vele szemben. Másként fogalmazva: míg a tagországoknál megkövetelik a hatalmi ágak szétválasztását, az EU-ban ezt koncentrálni akarják.

Ez szerintem egy tisztességtelen játszadozás. A tisztességes az lenne, ha az Európai Unió országaiban tartanának egy népszavazást és megkérdeznék az uniós polgárokat:

Egyetért e Ön azzal, hogy az Európai Unió Európai Egyesült Állam legyen?

Egyetért e Ön azzal, hogy az Európai Unió csak gazdasági szövetség legyen?

Szerintem, ha az unió ezt nem teszi meg, a magyar kormánynak, országgyűlésnek kellene megtenni és felkérni a többi tagországot is, hogy tartsanak ilyen népszavazást az országaikban.

Válaszok:
pollip | 2020. július 28. 10:24
Kvasztics Fedor | 2020. július 28. 10:28

Szerintem lesz ellenszerünk.

Most nem fog sikerülni. A szándék megvan, ez nem vitás.

Ebbe a képbe pont beleillik, hogy a ballib miért pont most ment neki az indexnek. Új munícióra volt szükségük, mert a régi vádakat már kivédtük.

Ne röhögtess már, az EU hatalmi törekvései nem tűrik a független megközelítést. Az EP képviselők nagy része rajta van valamilyen lobbi fizetési listáján, ez függetlenség? Az EP szavazási szabályainak kiforgatása a függetlenség jele? Soros bejár lobbizni a Bizottsághoz, láttuk, amikor Juncker olyan alázattal közelített hozzá testvéri csókra, mint egykor Kádár, vagy Honecker Brezsnyevhez. Ez függetlenség? Felejtsük el, Európa kérdéseiben nincs független álláspont, nem lehet, az Európai Bíróság sem független.

"...ha valaki az EU-nak dolgozik, fontosnak tartja az európai kormányok együttműködésének ezt a formáját. "

Így volt ez a szovjet birodalomban is, minden közlemény a teljes egyetértés kinyilvánításával zárult. Csak tudnám, akkor miért volt 56, miért volt 68, miért voltak a lengyel események?

Az is jól látható, hogy az EU-ban megint a szavazással trükköznek és a minősített többséget alkalmazzák, holott van a másik lehetőség, amikor a Tanács tagjainak legalább 72% -a szükséges az elfogadáshoz és az EU népességének legalább 65% át képviselik. Arról persze megint hallgatnak, hogy mindkét esetben a tartózkodás ellenszavazatnak számít.

Válaszok:
Kvasztics Fedor | 2020. július 28. 10:24

Az már látszik, hogy a sima vétóhoz össze tudjuk szedni a támogatókat. A forditotthoz nehéz. Ezért akarják megváltoztatni a saját szabalyaikat-utolag.

Válaszok:
Kvasztics Fedor | 2020. július 28. 14:32

Felnőhetnél már, ha ide jársz kommentelni, mert nagy hülyeségeket írsz. Még azt sem veszed észre, hogy a abban reménykedsz, az EU felrúgja saját, az alapokban lefektetett szabályait, miközben jogállamot emleget. Bár az ottani liberális gyülekezetről mindent el lehet képzelni.

Nem mernek népszavazást kiírni.

Azt ki fogja megvizsgálni, hogy az EU jogállami módon jár-e el?

Válaszok:
Berecskereki | 2020. július 28. 11:03

Már csak az a kérdés, hogy az alapszerződés alapján be tudjuk-e bizonyítani, hogy az EU eltér a lefektetett szabályoktól - lényegében a jogállami működéstől?

Válaszok:
Berecskereki | 2020. július 28. 11:18

,,Utóbbinál tehát az elfogadáshoz kellene sima minősített többség (a blokkoláshoz pedig blokkoló kisebbség, ami legalább 12 tagállamot és legalább az összlakosság 35%-át jelenti,,

Az EU honlapján azonban egészen más van.

,,Blokkoló kisebbség

A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanács négy, az Unió népességének több mint 35 %-át képviselő tagállamából kell állnia.,,
https://www.consilium.europa.e..

Ez a szavazási mechanizmus nem más, mint bohóckodás az EU-ban.
Az első körben egyhangúság szükséges, a második körben már elég a minősített többség. Ezek szerint a harmadik körben elégséges az egyszerűsített többség?
Vagy
A Tanácsban egy témában egyhangúság szükséges, ugyanezen témában a EP-ben elég az egyszerű többség.
A Tanácsban a tartózkodás ellenszavazatnak számít az EP-ben pedig úgy veszik mintha a képviselő nem is szavazott.

Ha mindez egy tagállamban történne, akkor már jönne a retorzió a jogállami sérelem címén.

Én is ezt kíséreltem meg taglalni. Így egyetértek veled.

,,Azt ki fogja megvizsgálni, hogy az EU jogállami módon jár-e el?,,

Elméletileg az Európai Unió Bírósága lenne hívatott.
A jelen állás szerint azonban a bírósági döntést meg sem várnak, hanem már az indításkor szankciót alkalmaznának. Ilyen értelemben az EP, Tanács bíróságként működne.

Az EU-nak ugyan nincs elfogadott Alkotmánya, de a Liszaboni Szerződés helyettesíti.
Dr Sólyom László volt AB elnökünk bevezette a láthatatlan alkotmány fogalmát, így ennek figyelembevételével az unió vezetői, az Európai Unió Bírósága bármit belemagyarázhat.
Szerintem nem véletlenül mondta azt Orbán Viktor, hogy a csatát megnyertük és nem a háborút.

Részemről az már biztos, hogy a legközelebbi EP választáson nem veszek részt, mert semmilyen formában sem kívánom támogatni az Európai Egyesült Államok létrejöttét, amely erősen hajaz a szovjet birodalomra, ami szerintem egy diktatórikus formáció volt.

Sorosnak az lenne a legjobb, ha az euró dőlne be.

,,de Gaulle Oroszországot is be akarta vonni európai projektjébe,,

Ez csak részben valós. de Gaulle által használt kifejezés, „az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa”

Jó hallani pont tőled, hogy az EU szélhámosokból, hamiskártyásokból áll. Ezt eddig is tudtuk az EP, vagy a LIBE bizottság szavazásai nyomán, de örülök, hogy megerősíted.

Én ennek a plakátnak a hatására szavaztam nemmel. Az belépést ellenzők nem kaptak fórumot az érveikhez, viszont az SZDSZ ezzel hülyíthette az embereket.

Ezt a sok hülyeséget diktálták neked, vagy magadtól vagy ilyen?

ahogy Taljánföld becsődöl, a németeknek is sürgös lesz a kötvénykibocsátás.

az EB utal szépen az Altusnak.

A többször hivatkozott 2018-as javasolt rendelet magyar fordításban

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről
https://tinyurl.hu/UWAo/

Sehol nincs egyértelműen közös érdek. Az EU-ban sem. Utoljára a szovjet birodalom hirdetett ilyesmit, sőt 56-ban, 68-ban később Lengyelországban fegyverrel akarta kikényszeríteni azt, ami állítólag közös volt.

A ruszki nem hetedik cikkelyezik évekig. A politbüró beküldi a tankokat és a helytartóval utólag aláirat egy segítségnyújtási kérelmet.

az nem fog menni h hitelt kell felvennünk az olaszoknak, pénz meg nuku, mert Gyuri bá úgy gondolja.

Mint mondtam nincs egyértelműen közös érdek. Amit írtál, az csak egy részérdek. Kérdés, hogy beválik-e, hiszen ma már nem első sorban államok, hanem kultúrák között alakulnak ki a feszültségek.

A jogállamban ki-be forgatják, toldozzák foldozzák az eredeti, lefektetett szabályokat, aszerint, hogy a diktálóknak hogyan előnyösebb?

Válaszok:
pollip | 2020. július 28. 16:22

"A fideszes vagy KDNP-s eu képviselők miért nem írnak jelentéseket, mint Sargentini? Pl. Románia, Hollandia vagy Németország jogállamiságával kapcsolatban?"

Mert távol áll tőlük Tavaris és Szargentini kommunistasága.

Az EP már blokkolta a 100 órás "megállapodást". Mást kell kitalálni. Mondjuk legalább meglévő pénzek elosztását és nem a Next Generation pénzeit. Azt se tudni az EB hogyan bocsátana ki kötvényeket, ki jegyezné le és milyen alapon terheljük be a következő generációt 30 évre, csak hogy ne csődöljön be az Euro. A prudens megoldás, hogy pl. ataljánok az ELŐZŐ generáció színvonalán élnek. Akkor is megéltek a taljánok.

Az általam imádott Viszockij egy uzsonnára, hűtött vodkára meglátogatta a már bukott Hruscsovot. Jót beszélgettek, Hruscsov elmondta, hogy Ő csak egy paraszt ember, nem ért a kultúrához, de sokat ártott neki.

Viszockij később megjegyezte - utalva a politikai vezetőkre - , hogy "látni sem lehet őket, nemhogy beszélni velük." Hogyan beszél ma egymással a politikai elit és a nép? A nép beleszólhat abba, ami Brüsszelben történik, ami a Brüsszelbe, háttéremberek által kinevezett vezetők munkáját illeti? Igaz, láthatjuk Őket néha a "képernyőn", de annyira gusztustalanok, irritálóak, hogy jobb lenne a képernyőt letakarni. Ezek vezetik Európát? Ez már Európa, az európai civilizáció vége.

Jutnak eszembe az etruszkok, akiknél az oktatás szerves része volt az orvosképzés. érkezésüket, terjeszkedésüket a latinok és a szabinok nem nézték jó szemmel, jó száz év alatt fel is számolták őket. Pedig az etruszkok Itáliába vitték a pénz fogalmát, az orvosképzést, fogorvosaik acél hidat építettek be, fantasztikus kultúrájuk volt, Ők előbbre jártak sok tekintetben a már ott élő népeknél.

S mit hoznak be a mai bevándorlók? megsemmisíteni az európai kultúrát, népeket, ezt hivatott szolgálni Brüsszel, az EU, a balliberális ideológia.

a pártcsalád egy esernyőszervezet , semmi több. Mindenkinek szabad a mandátuma az EP-ben. A néppárti frakció régóta kommunista és Soros fertőzöttséget mutat, főleg az északi mikropártjaik. Elég a CDU/CSU-val üzletelni, de az sem Kohl és Strauss pártjai már rég. Németországban Marx szobrokat avatnak, Lenin szobrot újítanak fel, a fősodratú média marxista, Göbbelsi NDK-s propaganda folyik, szétbasszák az energiamixüket, a civilizációjukat. Iszlámmal és négerekkel árasztják el a tartományaikat, főleg városaikat.
És utána terített betli. Hogy MI vegyünk fel hitelt, hogy csődöljön be az Euro mondjuk Taljánfölldel az élen. TE vennél ebből a kötvényből? 8 évig egy petákot nem kapsz, csak utána 30 évig, alacsony kamaton. Ami addigra lehet nagyobb lesz. Taljánföld, a német Unió már a covid ELŐTT is szarban volt. Most meg nehezen adják el a Volkswageneket, Audikat, Benzeket.

Ugye viccelsz, vagy nem látod az EP összetételét, működését. persze lehetsz még idealista is.....

"egyszerűbb kommunistázni, mindenki az, aki nem fideszes, meg zsidő, meg sorosista."

A kronológia burzsoá tudomány. Komcsi már elébb volt, mint Fidesz, sőt azok ellenében alakult. Nem is a gond, hogy voltak/vannak komcsik, hanem rajtunk, embereken végeznek szociológiai, gazdasági kisérleteket. Köszönjük, nem kérjük, nem váltak be.

Még annyit, olasz barátaim számára a Claudius egy értékmérő, ha kérhetlek, keress magadnak egy másik nevet, például Clodio.....

"Ez az EP, aki a demokratikus deficitet próbálja kiegyensúlyíozni, amivel az EB+és az ET rendelkezik."

És akár hazugsággyűjtemény alapján fenyeget szabadságszerető tagállamokat szavazati jog megvonással. Demokratikusan, jogállamilag. Tartozkodókat igen szavazatnak számolva. És a deficites EB 2 éve jegeli az eljárást magát. Most a kancellár asszony mint német elnökség igéretet tett, hogy ebben a félévben lezárják, csak a kancellár asszony is levezet már.

A 7. cikkelyt arra találták ki, ha egy tagállamban katonai junta veszi át a hatalmat, ellenzéket, firkászokat tömegesen vetnek tömlöcbe. Akkor lehet megvonni a szavazatjogát. Nem tudni olyan esetről hogy egy német jogi, vagy természetes személy ne kapott volna jogi orvoslatot magyari vagy lengyel bíróságon, de ha volt is ilyen, az elszigetelt eset. Teljes szabadon seftelnetnek a németek a provinciákban. Két sokat szenvedett szabadságszerető népet csuklóztatnak.

"K: Az Európai Tanácsnak konszenzussal kell döntenie. Ez az elv nem érte el korlátait ezen a csúcstalálkozón?
V: Ellenkezőleg. Mostanában annyit beszélünk a jogállamiságról. A jogállamiság uniós szinten is alkalmazandó. Az EU-szerződések egyértelműen kimondják, hogy az Európai Tanács egyhangúlag határoz. Az EU a kölcsönös bizalmon alapszik. Ezért az egyhangúság elve helyes."

Ennyi..

Én nem mondok. Nem foglakozom ilyenekkel. A legkisebb kétjegyű prímszámot meg tudom mondani.
Machvielli a XV. században már körbejárta az államforma kérdést. A XIX. században Max Weber is. Évtizedeket agyaltak rajta külön-külön. Külön-külön az abszolutisztikus monarchiát találták a megfelelő államformának. Öröklődéssel lép színre az újabb király, királynő, esetleg császár és van ideje, ha a biológia megengedi.

Én csak annyit állítottam, hogy az ET kohnszenzussal dönthet, ha tartják a Szerződést.
7.cikkely, szavazati jog megvonás. Tagállami pénzmegvonásról NEM. A kohéziós alap és az agrártámogatás egy billenékeny alku eredménye. Ahhoz ( pénzmegvonás) szerződést kellene megint alakítani. Nem lehetetlen, de a taljánok már költik mások pénzét, ami még nincs is meg.
Az állam és kormányfők 100 órát tárgyaltak, az EP az első ülésén lesöpörte a megegyezést. És még tagállami parlamentek is vétózhatnak. Szóval messze még a közös kötvénykibocsátás, fogalmam nincs az EB hogy bocsát ki kötvényt az EU nevében, jogállamilag és technikailag, ki/mi lesz a felügyelet és ha el is jut oda a dolog valahogy, ki fog 750M€ kötvényt lejegyezni, ha 8 évig egy petákot nem kap vissza. Biztosítótársaságokra gyanakszom, de sztem neki vannak jobb befektetéseik, forrásaik. Nem tudom.
Nem eszeretnék kötvénykibocsátást, erkölcstelennek tartom következő generációkat beterhelni, ahogy minket is beterheltek. Muteromon látom, neki csak az a lényeg mennyi a nyugdíj, azt' carpe diem, hogy ki mit mikor fizet vissza, az már nem érdekli. Ahogy engem se kéne érdekeljen mi lesz 38 év múlva. Erkölcstelennek tartom az egészet.

Hallgasd meg Viszockijtól: Dal a barátról...Ballada a gyermekkorról......
Hogy miért nincsenek hozzá hasonló tehetségek?

Úgy tűnik. Aszerint változtathatnak, mit hogyan akarnak elérni.
Ugyan jó ideje nem voltak illúzióim, de ez a technológia rombol.

"Két sokat szenvedett szabadságszerető népet: ez teljesen mindegy egy jogi eljárás szempontjából."

Én vettem a fáradságot és elolvastam a Tavaris és a Szargentini reportot is. Hogy tudjam mi a vád. Hazugsággyűjtemény. Én ITT élek. NEM masíroznak paramilitáris alakulatok cigánytanyákon ( külön köszönet a a Dobrev, Zázri duónak, hogy holland és főleg német "híradókba", "dokumentumfilmekbe" még generáltak ilyen vágóképeket).
Miért pont a rebellis magyarikat, polákokat csuklóztatják?? 1000 éves jogállamok. Kivéve amikor megszállták. Pl. a németek. Szép autókat gyártunk eladásra, átadtuk energiaiparunkat jóidőre, vettünk frankó tankokat, sose pofázunk bele a németek dolgába, nem kértük számon hogy felrúgták Dublint, Schengent, nem indítottunk kötelezettségszegési eljárást ( ok, lengyelek igen), nem szólunk bele az agyatlan energiamixükbe, az iszlamizálásukba, a berlini lakbér áraikba, a göbbelsi DDR médiaszerkezetükbe, amit mindenki kötelezően fizet havonta, ahogy a villanyszámlájukat is. Sose kérdeztünk rá, hogy ha CO2 mentesek lesznek és ingyen lesz az áram, akkor mi a fasznak van gázvezeték? Mit fognak csi annyi gázzal? Ugye nem égetik el? Németországban kifejezetten jól mutat a paramilitáris egységek vonulása cigánytanyákon a tévében. És akkor szavazatijog megvonás? Demokratikusan jogállamilag? Meg pénzelvonás? A hollandusok kalóz és kalmárnépek, ott tényleg azt sugallják, hogy a hollandus szponzorálja a keleti barbár népeket. Németeknek is azt adják be, hogy azért nem tud megtakarítani, nem tudja fizetni a villanyszámlát, lakbért, mert a DDR, East blokk, lusta déliek csak viszik a pénzt. Saját fülemmel hallom, saját szememmel látom. A médiapluralizmusban.

A jogállamisági lebegtetés kb. a Brezsnyev doktrína. A Cocialista világrendszer védelmében a Vörös Hadsereg bevonulhat, ha már eleve nincs ott. Vagy Jaruzelsky tábornok maga szállja meg a lengyeleket.

Vettünk német tankokat 600 milliárdért, a legkoszerűbb Leopardokból. A 100 órás tárgyalás után 1000 milliárd néz ki többletként. Ha lesz abból valami. A kancellár asszony igéretet tett ( nem jogi formula), hogy a német elnökség alatt lezárják a 7.cikkelyt.

"2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(a)„jogállamiság”: az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt uniós érték, amely a következő elveket foglalja magába: a törvényesség, ami az átlátható, elszámoltatható, demokratikus és pluralista törvényhozási eljárást hordozza magában; a jogbiztonság; a végrehajtó hatalom önkényességének tilalma; a független bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem, ideértve az alapvető jogok védelmét is; a hatalmi ágak szétválasztása és a törvény előtti egyenlőség;"

Ezt nem tudják 2 éve eldönteni..

Két nagyobb hatalom között csak azt lehet tenni, hogy amellé kell állni, aki át képes vonulni rajtunk. Ha 1526-ban is ezt tették volna, akkor nemcsak Erdélynek lett volna aranykora, hanem az egész ország hasonló szinten tudott volna maradni. Szép dolgok az elvek, de azokat senki sem nézi, mindenki a saját érdekét tartja legelőre, miért ne tegyünk akkor mi is úgy? A legnagyobb veszély a szuverenitás elvesztése, és most pont azt próbálják elérni.

Mindkettőt, mert kevés az átfedésük, így mindkettőre szükségük van, a többi mehet a levesbe. A koalíciókényszer azért is jó, mert így rengeteg cikluson keresztül elő lehet adni azt a saját szavazóknak, hogy ők teljesíteni akarták a választóknak tett ígéreteket, csak a másik félnek muszáj volt engedményeket tenni, de majd a következő ciklusban... (Mszp-Szdsz dettó ugyanez volt)

Viszont 2050-re CO2 mentes lesz a németországi iszlám állam. Azért épült bazi gázvezeték..

Oké, de nem vagyok nyugodt, túl sokat láttam már.

Kelet, sámán dobok, egy lépésre jársz Kertész Ákostól, de miért itt töltöd az idődet? Hiszen próbálsz kiegyensúlyozott lenni, majd a végén jön a banánhéj, mucsainak nézed az itteni többséget. Persze ezzel nagyban segíted a Fidesz 22-es győzelmét, s bizonyítod, hogy mégsem tudsz objektív maradni, a többség iránti zsigeri gyűlölet, utálat kibújik a zsákból.

Képletesen küldöm neked a bürökpoharat..........

Honvédelem, Kutyapárt.....Linder Béla visszatér.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés