Ferenc Pápa: Aggódom, mert Hitler 1934-es beszédeihez hasonló beszédek hangzanak el!

2019. augusztus 10. 23:02
A katolikus egyházfő többek közt az európai politikáról, az EU jövőjéről, a migrációról beszélt a La Stampa nevű olasz napilapnak adott interjúban.

Nagyinterjút adott a La Stampa olasz napilapnak pénteken Ferenc pápa. A katolikus egyház vezetőjét többek közt a migrációról, az európai értékekről, politikáról és az EU jövőjéről kérdezte ifj. Domenico Agasso. Az interjú teljes, magyar nyelvű változata a Magyar Kurir oldalán olvasható.

Ferenc pápa szerint az Európai Unió az évek során igazgatási problémák és belső nézeteltérések miatt is meggyengült, de meg kell menteni. Ehhez elsősorban a párbeszédre van szükség, melynek alapja az az elv kell, legyen, hogy minden érintett fél fontos, de Európa mindegyiküknél többet számít – véli.

Örül neki, hogy Ursula von der Leyen személyében egy nőt választottak az Európai Bizottság élére, mert úgy véli, alkalmas lehet arra, hogy „felélessze az alapító atyák erejét”.

A szuverenizmus veszélyes

„A saját identitásunkból nem engedhetünk, azt integrálni kell. Ha valaki eltúlozza az identitás védelmét, azzal az a probléma, hogy bezárkózik saját identitásába, és nem nyílik meg” – fogalmazott az egyházfő.  Szerinte a globalizációt, az egységet nem gömbként, hanem poliéderként kell felfogni: minden nép megőrzi identitását a másokkal való egységben.

A pápa úgy látja, hogy a szuverenizmus elszigetelődő magatartás, bezárkózás, túlzás, amely mindig rosszul végződik: háborúkhoz vezet.

„Aggódom, mert elhangzanak olyan beszédek, amelyek Hitler 1934-es beszédeihez hasonlítanak: »Előbb mi! Mi…, mi…«: ezek a gondolatok félelmet keltenek.” – mondta.

Migráció: helyben segíteni és befogadni

A migrációval kapcsolatban úgy gondolja, a bevándorlók elsősorban azért jönnek, mert háború vagy éhség elől menekülnek, ezért keményen dolgozni és harcolni kell a békéért és segíteni kell megoldani az éhezés által sújtott Afrika problémáit, és így megállítani a migrációs áramlatokat.

Azokat a bevándorlókat, akik Európába érkeztek, szerinte be kell fogadni, de ez nem elég, kísérni támogatni és integrálni kell őket. A kormányoknak azonban elővigyázatosan kell gondolkodniuk és cselekedniük, meg  kell állapítaniuk, hány migránst tudnak befogadni – tette hozzá.

Amennyiben pedig a bevándorlók száma meghaladja egy ország befogadóképességét, Ferenc pápa szerint más országokkal folytatott párbeszéddel lehet megoldani a helyzetet. Vannak országok, amelyeknek szükségük van emberekre, például a mezőgazdaságban.

„Beszámoltak nekem például arról, hogy az egyik európai országban a demográfiai hanyatlás miatt vannak félig üres városok. Oda lehetne költöztetni néhány migráns közösséget, amelyek többek között fel tudnák lendíteni a térség gazdasági életét.” – fogalmazott.

Európa fellendítése

A pápa úgy véli  az Európai Unió fellendítésének alapja és kiindulópontja pedig az emberi személy, az emberi értékek kell legyenek, együtt a keresztény értékekkel, mert Európának emberi és keresztény gyökerei vannak.

Összesen 189 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Marx szobor koszoruzásakor nem aggódott.

Ellentmondásos megnyilatkozás a pápa részéről. Őrizzük az identitást, de legyünk nyitottak.....
Az állatvilágban is mindig az inváziv fajok legyőzték az őshonosokat. ....

Egy kicsit ide is beszél meg egy kicsit oda is.

"minden nép megőrzi identitását a másokkal való egységben"
Már fújjuk is: Szövetségbe forrt szabad köztársaságok.

Nem hallom a libsikórust, hogy papok ne politizáljanak.

A pápának illene tisztában lenni azzal:

a túlnépesedés gyarmati okai,
a gender- és mindenféle szexuális őrület,
a fiatalság kiszolgáltatottá tétele,
a klímaválság,
a globális manipuláció,
és sok estébék

NEM HITLER BESZÉDEIBŐL SZÁRMAZNAK!
De még csak a Holokausztból sem!
Ezeknek egyetlen oka van:
FED és ami ehhez kötendő, azaz minden:
Baruch, Brandeis, Rothschild, Balfour, Párizs-Versailles-i Sátán-"béke"...

Reductio ad Hitlerum

Kemény dió ez, öreg...
Mert csak egy a kérdés:
Ki a te felebarátod?
--- Az, aki Hungary Helps programban Isten templomait újjáépíti, a keresztények lerombolt kórházait, házait újra felépíti?
vagy
---Az, aki rablott, kispekuláltak pénzéből gumicsónakokat utaztat a Földközi-tengeren, farizeus módon, elbújni igyekezve a felelőssége alól, amelyet önként vett magára, csak, hogy másokat fosztogathasson?
Válassz, öreg, ez a kérdés, ez az egyetlen kérdés.
Számomra az első megoldás a keresztényi - minden más erőltetett, hamis, hazug, megfelelési kényszer.
Nem méltó a Római Pápához.
A Pápához az méltó, ha felszólítja a világ összes keresztény, és nem keresztény országait: kövessék a MAGYAROK - Orbán Viktor kormányának - példáját!!!
Igen, de mi legyen a sok-sok emberrel.
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”
Azaz, lefordítva:
„Adjátok meg az országnak, ami az országé, és az Istennek, ami az Istené!”
Minden ember az adott országé és a Rothschild-Soros farizeusoknak ott KUSS VAN.

A kommunisták nem beszédeket tartottak, hanem cselekedtek:
Történet a menekültek kezelésének kádárista módjáról

Az ausztráliai bevándorlótáborban együtt voltam egy csomó chileivel, akik szintén frissen érkeztek a baloldali Allende rendszer összeomlásával. Barátságba keveredtünk, együtt jártunk angolra, együtt fociztunk táboron belül is és a chileiek fociklubjában.
Valamikor 1976-ban jön mérgesen hozzám az egyik chilei, Roberto és szidni kezd, hogy mi magyarok mekkora gazemberek vagyunk.
Hát mi a baj, Roberto? – kérdezem.
Elmondja: Az Allende rendszer bukása után Magyarország is befogadott chilei politikai menekülteket. Többek között Svédország is. Egy idő után híre ment a magyarországiak között, hogy a Svédországba kerülteknek mennyivel jobb dolguk van. A magyarországi chileiek egy csoportja erre kérvényezni kezdte a Kádár rendszert, hogy engedjék őket Svédországba. A huzavona azzal végződött, hogy a magyar kommunisták a hozzájuk menekülteket nem a kérésüknek megfelelően továbbították Svédországba, hanem egy géppel visszaküldték őket Chilébe, ahonnan jöttek.
Miután befejezte a történetet, amiért szentségelt, megmondtam neki, engem ezért ne szidjon, én ismerem azt a rendszert, amely elől eljöttem.
Lehet, hogy pont ők nem ismerték, nagy illúzióik közepette, a kommunisták természetét.

Korunk 1930 Április
A pápa és a világháborúHogy a keresztény egyházak a világháborúban nem valami keresztényiesen viselkedtek s komolyan meg sem próbálták, hogy a keresztényi szeretet jelszavának érvényt szerezzenek, legfőbb oka tekintélyük nagy csökkenésének a háború után. Ki vegye még komolyan a tízparancsolatot, amikor az egyház hivatalos képviselői minden országban s minden felekezetben megáldották a háborúba induló katonák fegyvereit? Nem valószínű, hogy az egyházaknak elég ereje lett volna megakadályozni a háborút. De mégis, gondoljuk el, mi lett volna, ha az összes egyházak papjai nemcsak megtagadták volna a háborús szolgálatot, hanem nyíltan arra bíztatták volna híveiket, hogy az ötödik parancsolatot tartsák meg? Bizonyos, hogy megkönnyítették volna a békét akaró erők dolgát.

Ehelyett azonban aktíve a háború ügyét szolgálták. Maga a pápa is. Már régebben sok szó esett egy telegrammról, amely bizonyítékul szolgált volna arra, hogy a Vatikán háborúra bíztatta Ausztriát Szerbia ellen. Most pedig az osztrák háborús okmánygyűjteményekben, amelyek hivatalosan adnak közre, megjelent az akkori vatikáni nagykövetnek, Gróf Pálffy Móricnak egy jelentése, amelyből minden kétséget kizárólag megállapítható, hogy a Vatikán határozottan bíztatta Ausztriát a háborúra s Gróf Pálffy saját szavai szerint ugyancsak harciasnak mutatkozott. Annyira, hogy ez a hithű grófnak is feltűnt s mindenképen magyarázatot keres rá. Ime az érdekes jelentés legfontosabb szakasza: „...Amikor két nappal ezelőtt a kardinális-államtitkárt meglátogattam, ez utóbbi természetesen a beszélgetést mindjárt azokra a nagy kérdésekre és problémákra terelte, amelyek ma Európát foglalkoztatják. Valami különös szelídségnek és békülékenységnek azonban egyáltalában nyoma sem volt ő eminenciája megjegyzéseiben. A Szerbiához intézett jegyzékünket, amelyet igen élesnek talált, ennek dacára fen tartás nélkül helyeselte s ugyanakkor indirekt annak a reményének adott kifejezést, hogy a Monarchia ki fog tartani. Valóban kár, vélte a kardinális, hogy Szerbiát már jóval előbb nem intettük le, mert akkor talán ez kevesebb kiszámíthatatlan lehetőségek kockázata nélkül lehetséges lett volna, mint ma. Ez a kijelentés fedi a pápa gondolkozásmódját, mivel az utóbbi év folyamán őszentsége többször sajnálatának adott kifejezést, amiért Ausztria-Magyarország elmulasztotta veszedelmes szomszédját a Dunánál „megbűntetni”. Kérdezhetné az ember, hogyan lehet az, hogy a katholikus egyház ugyanakkor, amikor egy valóságos szentéletű s igazi apostoli eszméktől vezetett fő által vezettetik, ily harciasnak mutatkozik? A válasz igen egyszerű, A pápa és a Vatikán Szerbiában látják azt a pusztító betegséget, amely lassanként a Monarchia velejéig hatol s idővel elpusztítja azt. Viszont Ausztria-Magyarország a legutóbbi évtizedek másféle kísérletei dacára is az igazi katexochen katholikus állam, a hit legerősebb végvára, amely még korunkban Krisztus egyháza számára megmaradt. Ha ez a védvár megdőlne, ez azt jelentené, hogy az egyház legerősebb támaszát veszítené el s az ortodoxia ellen folytatott harcában legerősebb harcosa esne ki. Mint ahogyan tehát Ausztria számára az önfentartás egyenes parancsa, hogy a romboló betegséget magából eltávolítsa, éppen úgy a katholikus egyháznak indirekt érdeke, hogy mindent megtegyen és helyeseljen, ami e célt szolgálja. Igy megvilágítva a keresztényi érzület és harcias szellem között könnyűnek látszik hidat verni. Pálffy”.
http://epa.oszk.hu/00400/00458..

Tessék mondani, a keresztes hadak nemzetiségi összetétele mennyire volt vegyes?
Mert például a Fegyveres SS-ben a következő nemzetiségek is felvételre kerültek, a németeken, svájciakon és lichtensteinieken kívül, akiket, mondjuk árjáknak lehet tekinteni:

Albán 16.000, Szerb 4.000, Szlovén 6.000, Horvát 8.000, Bosnyák 18.000, Görög 1.000, Olasz 10.000, Spanyol 800, Portugál 50, Bolgár 3.000, Román 5.000, Észt 25,000, Lett 35,000, Litván 4.000, Örmény 3.000, Grúz 4.000, Kaukázusi népekből 15.000, Kirgiz 2.000, Kozák 35.000, Orosz 20.000, Tatár 10.000, Türkmén 8.000, Ukrán 25.000, Üzbég 2.000, Indiai 3.000, Holland 40.000, Flamand 22.000, Francia 12.000, Angol 100, Magyar 40.000, Cseh 5.000, Dán 8.000, Finn 3.000, Svéd 300, Norvég 8.000.

Olyannyira nem úszítottak a nácik a menekültekkel szemben, hogy 3,962,000 ember egyenesen csatlakozott a fegyveres harchoz a németek oldalán a kommunisták ellen. Közöttük például 800,000 orosz. (H-Net Reviews, 2009. április, Jeff Rutherford könyvszemléjéből.)

Számodra a Szovjetunió úgy néz ki mint egy győztes?

Megmondom én neked. Ezzel a mondatával van önmagamnak gondja legfőképp.

„Beszámoltak nekem például arról, hogy az egyik európai országban a demográfiai hanyatlás miatt vannak félig üres városok. Oda lehetne költöztetni néhány migráns közösséget, amelyek többek között fel tudnák lendíteni a térség gazdasági életét.” – fogalmazott.

"Ferenc pápa mely mondatával van önmagunknak gondja, Jézus mit mondana másként, mint Ferenc pápa teszi?"

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés