Elrontottam

2019. április 21. 14:22

Bauer Tamás
Facebook

Becsúszott egy rossz mondat, egy nagyon rosszul megválasztott szó.

„A jegyzet közlése után néhány nappal, április 18-án a Klubrádióban, Bolgár György műsorában is beszéltem a tervezett emlékműről és ennek kapcsán az Orbán-rezsimnek a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikájáról. A beszélgetés felvétele itt van az oldalon. A huszonkét perces beszélgetés első húsz percét ma is helytállónak tartom, de a végén becsúszott egy rossz mondat, egy nagyon rosszul megválasztott szó. Amikor azzal vitatkoztam, hogy Trianon lenne a magyar nemzet nagy történelmi tragédiája, úgy érveltem, hogy ez azért sem helyes, mert a szlovákok és horvátok milliói Trianon révén élhettek sajátjuknak tekintett államban, és románok, szerbek milliói így kerülhettek abba az államba, ahol a többi román illetve szerb élt, miközben ez a szomszéd államokba került magyarok számára persze »kedvezőtlen« volt.

Ez a jelző szerencsétlenül keveset érzékeltet abból azt a helyzetből, amelybe a magyar kisebbségek a csehszlovák, jugoszláv és román államban 1918 után kerületek, kiváltképp pedig abból, ami e kisebbségek helyzetét az 1944-45 utáni Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Romániában és Szovjetunióban (Kárpátalján) jellemezte. Nemzeti elnyomásról, kényszerasszimilációról, és a visszacsatolás utáni megtorlásról is beszélni kell, ami közvetlenül a háború végén a tömeges kivégzésekkel Jugoszláviában volt a legsúlyosabb, majd Csehszlovákiában a tömeges kitelepítés, áttelepítés, jogfosztás volt a magyarok osztályrésze.

Ebben a két országban később kedvezően változott a helyzet, Romániában viszont fordítva: egy ideig még területi autonómia is volt a Székelyföldön, amit később megszüntettek, és a Ceauşescu-érában lett a legsúlyosabb a magyar kisebbség elnyomása. Csoóri Sándor helyesen állapította meg Duray Miklós könyvéhez írt híres előszavában, hogy a kommunista rendszerekben a kisebbségeket kettős elnyomás sújtotta: a mindenkit sújtó diktatúra egyfelől, az asszimilációs nyomás másfelől.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/147106