Fidesz / EPP

Az Európai Néppárt döntése a Fidesz tagságáról

2019. március 20. 21:31
Ez az Európai Néppárt által a Fidesz tagságáról elfogadott döntés szövege az eredeti angol nyelven és fordításban.

A határozat szövegének forrása itt található.

„Az Európai Néppárt elnökségének javaslata a politikai gyűlés számára a Fidesz EPP-tagságáról (2019. március 20.)

Az Európai Néppárt értékek pártja, a keresztény emberképen, a szociális piacgazdaságon, a szubszidiaritáson és az Európai Unió melletti világos elkötelezettségen alapszik. Minden pártnak, amely a tagja, vagy tag szeretne lenni, el kell fogadnia az EPP ezt felvázoló platformját, amit 2012-ben Bukarestben fogadtak el.

Az EPP sürgősségi határozata (EU értékek védelme és a demokrácia megőrzése), amit az EPP 2018. november 7-8-ai kongresszusa fogadott el Helsinkiben, az Európai Néppárt megerősítette elkötelezettségét az EU mellett, ami az emberi méltóság, a vallásszabadság, a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jog uralma és az emberi jogok tisztelete, ezen belül a kisebbségi emberek jogainak tisztelete értékein alapszik.

Ezek az értékek egy olyan társadalom alapvető elemei, amelyben a pluralizmus, a diszkriminációmentesség, a tolerancia, az igazság, a szolidaritás, a férfiak és a nők közötti egyenlőség működik. Ezen elvek teljes mértékű tisztelete az alapvető feltétele annak, hogy az emberek Európai Unió iránti bizalma erősödjön. Ezek központi fontosságúak az Európai Unió Szerződéseiben is, melyeket minden tagállam aláírt a belépéskor.

Elvárjuk minden EPP-tagpárttól és szervezettől, hogy tiszteljék, védjék és hirdessék ezeket az elveket és értékeket.

Néhány EPP-tagpárt megkérdőjelezi a Fidesz tagpárt elkötelezettségét ezen értékek és elvek iránt, és azt kérik, hogy legyen átgondolva a Fidesz tagsága az EPP-ben.

Mi egy család vagyunk, és ezért egy ilyen döntést nem szabad könnyelműen meghozni.

Az EPP elnöksége nagyon komolyan veszi számos tagpártja aggodalmait és ezért a következőket javasolja:

1. A Fidesz teljesítse azokat az alapvető feltételeket, amiket a csúcsjelöltünk, Manfred Weber a 2019. március 5-ei levelében fogalmaz meg az alábbi módon:

- a Jean-Claude Juncker elnök elleni fake news kampány posztereit és más reklámanyagait azonnal vonják vissza;

- a Fidesz értse meg, hogy ez a kampány jelentős politikai károkat okozott. az EPP elvárja a Fidesztől, hogy ezt teljességgel ismerje el és tartózkodjon a jövőben ezektől a támadásoktól;

- a szólás, a tudomány és az oktatás szabadsága alapvetőek számunkra. Ezért a CEU-val kapcsolatos, függőben lévő jogi ügyeket tisztázni kell.

2. Az EPP elnöksége és a Fidesz közösen egyetért abban, hogy a Fidesz felfüggeszti a tagságát az EPP-ben addig, amíg az értékelő bizottság jelentése elkészül. A Fidesznek nincsenek ezután tagpárti jogai. A Fidesznek nincs ezután joga szavazni a párt ülésein, és nincs ezután joga jelölteket javasolni a posztokra. A Fidesz ezután nem lesz jelen az EPP bármely találkozóján. A tagságot fel fogják függeszteni. A döntés azonnal hatályba lép. Az eljárás a korábbi tapasztalatainkon alapul.

3. Létrehozunk egy értékelő bizottságot, amit Herman van Rompuy vezet, és amelyben Hans-Gert Pöttering és Wolfgang Schüssel vesz részt azzal a feladattal, hogy a fent felsorolt alapvető feltételek megvalósulását felügyeljék.

A fenti három feltétel mellett az értékelő bizottság részletesen megállapítja majd, hogy tiszteletben tartják-e a jog uralmát, az EPP értékeit és az EPP sürgősségi határozatát (EU értékek védelme és a demokrácia megőrzése).

4. Az értékelő bizottság a jelentését az EPP elnöksége elé fogja tárni. Az értékelő bizottság teljesen független. A Fideszre vonatkozó kérések érvényesek maradnak az értékelő bizottság végső jelentésének bemutatásáig.

Politikai családként nem csak elveinknek kell lennünk és nem csak beszélnünk kell az értékekről, hanem példát kell mutatnunk. Elvárjuk magunktól és a tagpártjainktól és szervezeteinktől, hogy ragaszkodjanak ezekhez az értékekhez és elvekhez.”

 

***

 

Az eredeti angol szöveg:

„The European People´s Party is a party of values, based on the Christian image of humankind, on Social Market Economy, on subsidiarity and on clear commitment to the European Union. Every party that is or aspires to become a member has to subscribe to the EPP´s Platform, adopted in 2012 in Bucharest, which outlines these values.

In the EPP emergency resolution “Protecting EU Values and Safeguarding Democracy”, adopted at the EPP Congress in Helsinki, on 7-8 November 2018, the European People´s Party re-affirmed its commitment to a European Union founded on the values of respect for human dignity, freedom of religion, freedom of expression and association, democracy, equality, rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.

These values are essential elements of a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail. Full respect for these principles is the basic condition for building citizens’ trust in the European Union. They are central to the Treaties on the European Union signed by all Member States at their accession.

We expect all EPP member parties and associations to respect, protect and promote these principles and values.

Some EPP member parties are questioning the commitment of the member party FIDESZ to those values and principles and they are asking for the membership of FIDESZ within the EPP to be reconsidered.

We are a family and therefore such a decision must not be taken lightly.

The EPP Presidency is taking the concerns of several member parties very seriously and therefore proposes the following:

1. Fulfilment by FIDESZ of the basic conditions as outlined by our Lead candidate, Manfred Weber, in his letter dating 5th March 2019, as follow:

- The posters and other advertising materials used to run a fake news campaign against President Jean-Claude Juncker must be withdrawn immediately;

- FIDESZ must understand that this campaign has caused considerable political damage. The EPP expects FIDESZ to fully recognise this and to refrain from these attacks in the future;

- Freedom of expression, of science and education are fundamental to us. Therefore, the pending legal issues regarding the Central European University must be clarified;

2. The EPP Presidency and FIDESZ jointly agree that FIDESZ suspends its membership in the EPP until the report of the evaluation committee is ready. FIDESZ will no longer have any rights as a party-member. FIDESZ will no longer have the right to vote in any party meetings and will no longer have the right to propose candidates for posts. FIDESZ will no longer be present at any EPP meetings. Membership will be suspended. The decision will take effect immediately. This procedure is based on our previous experiences.

3. We are establishing an Evaluation Committee chaired by Herman Van Rompuy and consisting of Hans-Gert Pöttering and Wolfgang Schüssel, tasked with monitoring the implementation of the basic conditions as listed above. In addition to the three conditions mentioned above, the Evaluation Committee will also thoroughly assess the respect for the rule of law, EPP values as well as the implementation of the EPP emergency resolution on “Protecting EU Values and Safeguarding Democracy”.

4. The Evaluation Committee will present its report to the EPP Presidency in due course. The Evaluation Committee is fully independent. The requests regarding FIDESZ remain valid pending the presentation of the Evaluation Committee's final report.

As a political family we must not only have principles and speak about values, but we also must lead by example. We expect ourselves and our member parties and associations to abide by these values and principles.”

Összesen 139 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Te ma tényleg részeg lehetsz. X.

Ennél több.

1. Nem fogadták el a Fidesz kizárását.
2. Nem fogadták el Weber javaslatát a felfüggesztésre.
3. Át kellett írni Weber javaslatát a Fidesz javaslatára, amelyet 190:3 arányban elfogadtak.

Akkor most ki a győztes?

Igazad van.
Ezt nehéz lesz sikerként kommunikálni az ellentábornak.

Teljes nyugalommal x:-)))))

Csak az a fránya ceu ne lenne benne:-)))
De azért jó, hogy benne van, mert mindenre magyarázatot ad.

Aszonta keresztény. Benne van leírva. Ezt aláírták a ballibek és a zöldek?????

Olvasd el a fordítást.
Megkérem a mandit, legyen szíves a fordítást szívességből elküldeni a ballib lapoknak, hogy tudják, miről van szó?

A dokumentum a fontos, nem Weber. Neki azt sem lehet elhinni, amit kérdez.

ők is tudják, nekik ez a melójuk, hogy hazudjanak.

Ez a "The EPP Presidency and FIDESZ jointly agree that FIDESZ suspends its membership" kb. az a fogalmazás, mint mikor 25 vereség után páros lábbal kirúgnak egy edzőt, de valójában közös megegyezéssel szerződést bontanak.

A fidesz belátta, jobb, ha elébe megy a pofonnak. És ezt próbálják itthon sikernek beállítani.
Mivel debil bolsevik van szép számmal az országban, sikerülni is fog.
Orbán kijelentette, semmiféle propagandát nem folytattak Juncker ellen. Itthon ezek az Einar-féle szellemi roncsok ezt akkor is elhiszik, ha két hete még személyesen ragasztották a plakátot. Kint csak körberöhögték.

Viktor némileg elszámolta magát és menti a menthetőt.

Sokáig azt hirdette és valószínűleg így is gondolta, hogy az EP kampány a menekültügyről fog szólni, s ebben a kampányban ő európai szintű kampányszereplő lesz. Hát nagyon nem így lett.

A németek tettek róla, hogy elszigetelődjön és és a saját pozíciói védelmével kelljen foglalkoznia. Először megszavaztatták a néppártiakkal a Magyarországot elítélő, csúsztatásoktól és hazugságoktól hemzsegő liberálkommunista vádiratot. Most pedig cselekvőképtelenné tették és peremre szorították a Néppártban. Az EP kampány pedig a teljesen tartalmatlan "európai értékekről" folyik, szó nincs benne a menekültügyről, sem az "európai egyesült államok - nemzetállamok uniója" dilemmáról.

A németeknek az a célja, hogy - teljesen mindegy, milyen feltételekkel - megőrizzék az EU-t irányító pozíciójukat. Ha másképp nem megy, akkor koalícióban a liberálkommunistákkal.

Nem csak velünk bántak el, nyugi! Rossz nézni, hogy vergődnek a britek a megalázó kilépési feltételek miatt. Macronka is a helyére került. Fel-felereszt egy-egy petárdát, de valójában nem osztottak neki lapot. A francia gazdaság stagnál, a francia társadalom szétesőben. A németek nem fognak pénzt tolni a személyes ambíciói alá, és arra a célra, hogy Franciaországot maguk mellé emeljék.

Viktor nem veszhet össze a németekkel, mert a magyar gazdaságot a német tőke tartja fenn és a további növekedés is a német tőkebefektetésektől várható, amíg meg nem találjuk a saját csodafegyverünket. A politikai hatalom megtartása pedig értelemszerűen attól függ, sikerül-e fenntartani a folyamatos növekedést és gyarapodást.

Ennyi a történet. Ettől még hosszú távon Orbán lehet a győztes, de csak kis lépésekben. Ettől még igaza van abban, hogy ha a mi régiónkra ráeresztenénk a képzetlen, hasznavehetetlen és nagyon sokba kerülő muzulmán bevándorló tömeget, akkor végleg búcsút vehetnénk a felzárkózási álmainktól. Politikai prioritás tehát, hogy ezt elkerüljük, és semmi nem elég nagy áldozat ennek érdekében.

Ameddig a német gazdasági dominancia fennmarad Európában, addig ezen a stratégiai irányvonalon nem kell és nem is lehet változtatni. Az a baj, hogy ezt itthon egyedül a Fidesz képviseli, pedig a teljes magyar politikai platformnak ezen az alapon kellene állnia.

Mi mást tehetnének, mint hogy sikerként kommunikálják?

3 napnyugati bölcs b+, akik annyit tudnak a kommunizmusról, hogy onnan jön a gáz. Mire felkelnek a tolószékből, lezajlottak a választások.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés