Alázatos folyamodvány a Nagy Testvérhez

2019. február 28. 11:40

Trombitás Kristóf
Mandiner

Gyurcsány Ferenc Angela Merkelnek írt levele után, szabadon.

Segítségkérés a külföldi Nagy Testvértől, Gyurcsány Ferenc Angela Merkelnek írt levele után, szabadon.

***

Volt miniszterelnökként még soha nem írtam hivatalos politikai levelet egyetlen volt kollégámnak vagy most hivatalban levő első titkárnak. 

Most kivételt tettem. 

Mert az, hogy a magyar kormányfő feldúlhatja hazánkat és veszélybe sodorhatja a felszabadított népek Európáját, az nem kis részben Hruscsov elvtárs felelőssége is. Mert vagy az SZKP belső csatározásainak árnyékában vagy a szovjet katonák védelmében, de valójában szemet húny Nagy minden gazembersége felett.

Ideje udvariasan de tisztán beszélni erről is. 

És nem a diplomácia nyelvén.

 

Nyikita Szergejevics Hruscsov elvtársnak, az SZKP első titkárának

Szovjetunió

Kreml

Moszkva

 

Tisztelt első titkár elvtárs!

Dacára régebbi vitáinknak, rendkívül sokra tartom mindazt, amit a Szovjetunióért és egy erősebb munkásosztályért tett, tesz. Legőszintébben írom ezt Önnek.

Más frakciócsaládokhoz tartozunk. A kívülről jött kritikát legtöbbször a pártlogika szokásos megnyilvánulásának tartjuk, ezért nem foglakozunk vele. Ilyen a politika.

Most írok Önnek először, mióta nem vagyok Magyarország miniszterelnöke. Súlyos okom van rá. Nagyon sokan, köztük én is, azt gondoljuk, hogy Magyarországon fojtogató lett a légkör, a tény, hogy a mai magyar kormány nem a munkásosztály egységén, hanem bomlasztásán munkálkodik, az az Ön felelőssége is. 

Mert talán azért, mert képviseli a Szovjetunió érdekeit, vagy mert megőrizni kívánja az Kominform egységét, Ön számunkra egyre nehezebben elfogadható módon végső soron szemet húny Nagy miniszterelnök önkényuralmat teremtő, munkásosztály ellenes politikája felett. Nem Ön tartja hatalomban a magyar miniszterelnököt – hiszen mi vagyunk a párttársai –, de mentegető, elnéző politikájával akarva-akaratlanul hozzájárul ahhoz.

(…) Olvastam nyilatkozatát, hogy Ön sok dologgal nem ért egyet, és majd ezt el fogja mondani a magyar miniszterelnöknek. Nem naivitásból kérdezem: és akkor mi lesz? Marad a megtévesztett, félrevezetett magyar nép, az erős munkásosztály ellenes hangulat, a manipuláció.

Arra kérem, hogy amilyen bátran kiállt sokszor elvei, meggyőződése mellett, most se tegyen mást. Ha a Szovjetunió szemet húny a magyar kormány politikája felett, és csak szavakban áll ki a nemzetközi munkásosztály egysége mellett, akkor iszonyatos évek várnak ránk. Európára is, Magyarországra is. 

Tudom, hogy érti, mit kérek. Nem én, a magyar párttagok legalább fele, akik még reménykednek a Szovjetunióban. És Önben.

 

Tisztelettel:

Rákosi Mátyás

A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/144048

Ajánljuk még a témában