A Mindenki Magyarországa Mozgalom hivatása

2019. február 22. 10:55

Elek István
Magyar Hang

2010 után Magyarországon valójában államcsíny történt.

„Az orbáni autokrácia rendszere nem azért jöhetett létre, mert a megalkotóinak lett volna alkotmányos joguk és felhatalmazásuk a létrehozására, és nem azért áll fenn, mert szilárd alkotmányos alapokra építették. Hanem csupán azért, mert a Fidesz–KDNP-nek a közhatalom kizárólagos birtoklására irányuló alkotmányellenes törekvése ellen az elgyengült, korrumpálódott, hitelét vesztett liberális demokráciánk alkotmányvédő intézményei és politikai szereplői, az Alkotmánybíróság, a kormánytól független sajtó és az alkotmányhű civil társadalom, benne a megosztott ellenzékkel, nem voltak képesek idejekorán és kellő erővel fellépni.

Mert előbb fel sem fogták, hogy valójában mi történik velünk, és a közjogi átalakítások okozta pusztításban képtelenek voltak felismerni a közös veszteségüket, utóbb pedig már késő volt.

Vagyis Vörös Imre egykori alkotmánybíró találó szavával 2010 után Magyarországon valójában államcsíny történt. A kétharmados többség a törvényhozói és alkotmányozói jogával visszaélve alkotmánysértő törvények és alkotmánymódosítások összefüggő sorozatával felszámolta a magyar alkotmányos demokráciát, a magyar alkotmányos jogállamot.

Mindezért a rendszer megbuktatásáért folytatandó küzdelem sikerének alapfeltétele annak a széles körű tudatosítása, hogy Orbán Viktor demokráciának álcázott egyeduralmi rendszere alkotmányos alapok, alkotmányos felhatalmazás nélküli rendszer. Amely ellen a mai Alaptörvénynek a 2010 előtti alkotmányunkból lényegében változatlanul átvett C) cikk (2) bekezdése értelmében is: »mindenki jogosult és köteles fellépni«.

Veszélyben az értékeink

És mivel ma már nem csupán a kizárólagos hatalom birtoklására irányuló törekvéssel állunk szemben, hanem befejezett ténnyel, e törekvés folyamán kivitelezett államcsíny következményével: a felszámolt liberális demokrácia helyett létrehozott új önkényuralmi rendszerrel, amely garantálja a közhatalom képviselőinek a hatalom kizárólagos birtoklását, ezért már nem csupán törvényes úton, hanem az erőszakot leszámítva minden rendelkezésünkre álló úton és módon jogunk és kötelességünk fellépni ellene.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/143660

Ajánljuk még a témában