Globsec

Kutatás: a magyar fiatalok a legnyugatosabbak

2019. február 12. 11:29

Mennyire vagyunk nyugatosak vagy keletesek? Mennyire hiszünk a zsidó világ-összeesküvésben? Mennyire érzünk nosztalgiát a kommunizmus iránt? A visegrádi országokban végzett átfogó közvélemény-kutatást a pozsonyi székhelyű Globsec. Ebből kiderül: a magyar fiatalok a legnyugatosabbak és a leginkább EU-pártiak; ugyanakkor a magyar fiatalok gondolják a legkevésbé, hogy a kommunizmus bukása jó dolog volt.

„Generációs trendek” címmel készített átfogó kutatást a négy visegrádi ország, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország társadalmairól, a helyi polgárok világnézeti beállítottságairól a pozsonyi székhelyű Globsec think tank 2018 első hónapjaiban. Tanulmányukból érdekes adatok derülnek ki arról, hogyan látják a régiónkban lakó fiatalok és idősebbek helyüket a világban – és mit gondolnak egyáltalán róla.

Hova tartozzon az országod, a Nyugathoz, a Kelethez, vagy valahol a kettő között legyen?

Az első kérdésre a magyar fiatalok máris kiugró adatot produkálnak:

a 18-24 év közötti magyarok 69 százaléka szerint Magyarországnak a Nyugat részének kell lennie. 

Ugyanezt a cseh fiatalok 57, a szlovák fiatalok mintegy 35, és lengyel fiatalok mindössze 27 százaléka vallja.

Az idősebb magyar korosztályok körében ugyanakkor 40 százalék alá esik a nyugatosok aránya, csakúgy mint a cseheknél. A szlovákok esetében pedig végképp népszerűtlen a nyugatos gondolkodás: alig 10-20 százalékuk gondolja, hogy Szlovákiának a Nyugathoz kell tartoznia.

Lengyelországban ellenben minél idősebb korosztályhoz tartozik valaki, annál inkább a Nyugathoz való tartozást tartja helyesnek: a középkorú és idősebb lengyelek többsége így gondolkodik.

Maradjunk-e az EU és a NATO tagjai?

Az EU-tagság megőrzésére minden visegrádi ország minden korosztálya nagy többséggel igent mond.

Ebben a kérdésben is

a 18-24 év közötti magyar fiatalok a legelkötelezettebbek: 87 százalékuk szerint az EU-ban kell maradnunk.

Ilyen magas arányban egyik ország egyik nemzedéke sem állt ki az EU-tagság mellett. 

A hagyományosan EU-szkeptikus csehek esetében alacsonyabb az EU-tagságot támogatók aránya, de még mindig többségben vannak. 

A NATO-tagság kicsit más megítélés alá esik: míg Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban az észak-atlanti katonai szövetség összességében még kicsit népszerűbb is, mint az EU-tagság, addig a szlovákok esetében az idősebb nemzedékek csak 38-48 százaléka támogatja a tagságot.

Egyetért azzal, hogy titkos társaságok tartják kontroll alatt a világpolitikát, és az a céljuk, hogy totalitárius világrendet hozzanak létre?

Az összeesküvés-elméletekre kihegyezett kérdésre a szlovák válaszadók többsége igennel válaszolt.

A másik három országban 30-40 százalék körül alakul a világösszeesküvést igaznak tartók aránya.

És hogy a zsidóknak túl nagy hatalmuk van, és titokban kontrollálnak sok kormányzatot és intézményt a világ körül?

Erre a kérdésre is

a szlovákok válaszoltak igennel a legnagyobb arányban,

de a lengyelek és a magyarok körében is 40 százalék körül alakul a zsidó összeesküvést igaznak tartók aránya. A hagyományosan mindennel szemben szkeptikus csehek ugyanakkor valamivel kevesebb arányban hisznek benne.

Az amerikai kormányzat és nem az al-Kaida szervezte a 2001. szeptember 11-ei terrortámadást. 

Ezzel a kijelentéssel a szlovákok és a magyarok mintegy 20 százaléka ért egyet (és az átlagnál nagyobb arányban a szlovák és magyar fiatalok). A fiatalabb cseh korosztályok ezt sem hiszik el, körükben 5-10 százalék a 9/11 összeesküvés hívőinek aránya, csak a legidősebb csehek érik utol a régió átlagos arányát.

A Globsec ezután arra kérdez rá: a kommunizmus 1989-es bukása pozitív fejlemény volt-e?

Míg a csehek jelentős többsége (a fiatalabb nemzedékek több mint 90 százaléka) egyetért ezzel, addig a lengyelek és a szlovák körében alacsonyabb ez az arány.

Erre a kérdésre a magyarok adják a legkevésbé egyetértő válaszokat: 

a 18-24 év közötti fiatal magyaroknak csak fele gondolja úgy, hogy a kommunizmus bukása jó dolog volt.

 Az idősebb magyar nemzedékek azért magasabb arányban örülnek a kommunizmus 30 évvel ezelőtti összeomlásának-

A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/143066

Ajánljuk még a témában