Az ideológiailag semleges állam: blöff

2018. június 21. 13:33

Köntös László
reposzt

Ha most a magyar kormány mégis be akarja építeni az Alkotmányba a keresztyénség fogalmát, akkor nagyon is a mai európai szellemi folyamatok leglényegesebb pontjára tapint.

„De ez nem egy teoretikus vita. Az állam ideológiai semlegességének az eszméje, ha mégoly hangzatosan is az egyéni szabadság jelszava mögé bújik, az önmagát liberálisnak tartó, s kulturális egyeduralomra törő állam ideológiája, amelynek egyetlen célja van, hogy relativizáljon minden más, rajta kívül álló eszmeiséget.  Ez az állítólagos semlegesség valódi funkciója.

Ez a kulturális relativizmus Európában de facto a keresztyén civilizáció folytonosságának a megkérdőjelezését, sőt létének tagadását jelenti. Így kaphatnak lábra olyan abszurd, történetileg is tarthatatlan nézetek, amelyek egyenesen ártalmasnak tartják a keresztyénség mai beemelését az európai alkotmányos identitásba.  Ez a tartalma annak az ártatlan, ám annál súlyosabb mondatnak, miszerint a hit magánügy. Nos, ennyit a magát liberálisnak nevező ideológia semlegességéről.

Ha most a magyar kormány mégis be akarja építeni az Alkotmányba a keresztyénség fogalmát, akkor nagyon is a mai európai szellemi folyamatok leglényegesebb pontjára tapint, mert megkérdőjelezi a liberális kulturális hegemóniának, azaz a semlegesnek kikiáltott, állami szintre emelt ideológiának azt a valódi természetét, amely minden egyéni szabadságtörekvéssel szemben semleges, kivéve azzal a szabadságtörekvéssel, amely az egyént közösségi-történeti kontextusba helyezi és összefüggésbe hozza a keresztyén civilizáció fogalmával

Szó nincs itt persze valamiféle restaurációról, az egyház és állam szétválasztása elvének feladásáról, hanem annál inkább arról a felismerésről, hogy igenis létezik egy átfogó és összegző európai kulturális identitás, amelynek legszélesebb, megváltozhatatlan és felszámolhatatlan kerete a keresztyénség. Az az európai állam, amelyik ezt nem ismeri fel, s polgáraira a kulturális relativizmus állítólagosan semleges ideológiáját akarja ráerőltetni, bukásra van ítélve, mert nem ismeri az egyén eredetének történelmi időkön átnyúló civilizációs vonatkozásait, minek következtében nem is érti az embereket. Ez hétköznapiasan úgy hangzik, hogy a liberalizmus nem érti a vidéket.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/131411