Elnézést, van egy perce Jehova Tanúira?

2017. augusztus 22. 16:13

Jehova Tanúi lehetnek ugyan jóhiszeműek, de a legszelídebb keresztény tanításokat kifordítva formálják a fiatalok gondolatait, hogy a félelem és bűntudat eszközével maguk és hitük mellett tartsák őket.

Járdasziget, gurulós kiskocsi, két naphosszat beszélő ember – nem, azúttal nem a kedvesen csevegő nyugdíjasokról van szó, hanem egy szervezetről. A szervezetről, ami világszerte több mint nyolcmillió tagot számlál, aminek hívei kereszténynek vallják magukat, a békességet hirdetik és elhatárolódnak a háborúktól. A szervezetről, aminek követői nem hisznek a szentháromságban, nem ünneplik a karácsonyt, és még akkor is istentelen dolognak tartják a vérátömlesztést, ha életet lehetne vele menteni.

Elnézést, van egy perce gondolkodni Jehova Tanúiról?

Vallásukat hitük szerint Jézus alapította (hiszen keresztények), közösségük újkori szerveződése pedig Charles Taze Russell nevéhez köthető. Russell modern reformátorként a Bibliát tanulmányozva úgy találta, hogy sok egyház eltért az eredeti tanoktól, így kiadványokban hirdette megváltó ismereteit (ezek az első Őrtorony füzetek). Az amerikai mozgalom célul tűzte ki, hogy az első századbeli gyülekezetek életét élhessék – ahogyan élik ma is Jehova igaz Tanúi. Ennek keretien belül…

  • Vallják, hogy a szentháromságnak nincs biblikus alapja, de hiszik, hogy Jézus 1914 óta királya Isten égi Királyságának.
  • Vallják, hogy az emberek megkülönböztetése nem helyes, de hiszik, hogy csak 144 000-en fognak égi életre feltámadni.  
  • Vallják, hogy ha valaki meghal, mindenképp megszűnik létezni, de hiszik, hogy aki a feltámadás után Isten elvárásainak megfelelően él, visszakaphatja életét.
  • Vallják, hogy tisztelik az állami vezetést, mégsem vállalnak közösséget semmilyen politikai nézettel vagy vallási közösséggel. 
  • Vallják magukról, hogy „tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák, nem döntik el előre, hogy mit akarnak látni benne” (Jason D. BeDuhn), de egy olyan bibliafordítást használnak legtöbbször, amitől a Magyar Bibliatársulat hivatalos közleményben elhatárolódott.

Mindezek mellett, még mindig nem az ellentmondásokkal tarkított világnézetük ébreszt kétségeket, hiszen a legtöbb vallásban találhatunk nehezen összefésülhető gondolatokat, hanem térítési munkájuk és nevelési módszereik a problémásak. 

Hitük tanítása szerint ugyanis az „utolsó napokban” élünk, vagyis a mostani világ vége közel, így az ige hirdetése sürgős és fontos feladat. Ebből adódik, hogy szervezetük jelenleg 119 485 gyülekezetben, 8 340 982 lelket számlálva, 240 országban és egyéb területi egységen neveli hitükre a gyermekeket és fiatalokat, valamint igyekszik megtéríteni mindenkit, aki nem velük ért egyet.

Ennek következményei pedig sokkal inkább szóra és bírálatra érdemesek, mintsem a bibliaértelmezésük. Hogy miért is lehet olykor igen kártékony nevelési módszerük és térítési munkájuk?

Leginkább a keresztény értékek köntösébe bújtatott, személyes pszichés fejlődést gátló, elnyomó nézetek jóhiszemű terjesztése miatt.

Jehova Tanúi elméletileg keresztény gyülekezetek, amik keresztény értékekkel operálva, keresztény nézeteket közvetítenek. A gyülekezetük gyermekei és fiataljai számára tartott hirdetőmunkákban azonban helyenként azt láthatjuk, hogy a legszelídebb keresztény tanításokat kifordítva formálják a fiatalok gondolatait, hogy a félelem és bűntudat eszközével maguk és hitük mellett tartsák őket. 

Ebben a kisgyerekeknek szóló videóban például láthatjuk, hogyan sulykolják egy óvodásba, hogy a Mindenható miatta „nagyon szomorú”, és hogy „Jehova Isten nagyon szeret, amikor engedelmeskedsz neki”. Mi sem tehetne jobbat egy négyéves pszichés fejlődésének, mint tudni, hogy az Ő viselkedésétől függ a Mindenség Urának kedve, vagy hogy még a szeretet forrása is csak érdem alapján oszt szeretetéből. 

Gyermeknevelési elveiket azok az egykori tagok is jócskán bírálják, akiket az egyház tanításait követő szülők neveltek. „A Jehova Tanúi gyerekek gyakran szenvednek pszichés stressztől, depressziótól és kisebbrendűségi komplexusos személyiségtől amiatt, ahogyan nevelték őket” – olvasható az ex-jw.com oldalon. Számos kutatás bizonyította a múlt század közepe óta, hogy Jehova Tanúi közt arányosan magasabb a pszichés betegségek előfordulása, mint más felekezetek tagjai között (a témában készült kutatások olvashatóak bővebben itt, itt és itt is).

Különösen érdekes bírálatot ad a témában Dr. Jerry Bergman pszichológus, egykori Jehova Tanúja. Bergman megtapasztalhatta a szervezet tanításának hatását az emberi oldalon hívő tagként és szakmabeli pszichológusként egyaránt, ugyanis hittársai lelki ápolását is vállalta. Tapasztalatait jól összegzi a bírálat, amivel Jehova Tanúinak szervezetét illette: „az emberiség XXI. századi tragédiája”

Mindemellett fontos látni, hogy gyermeknevelésüket mélyen áthatja a jóhiszeműség, az illem és szabálykövetés igénye. Meggyőződésem, hogy a szülők, akik ilyen videókat nézetnek gyermekeikkel őszintén szeretik utódaikat, és gyermekeik számára a legjobbat akarva terelik őket Jehova Tanúihoz.

Meggyőződésem, hogy a híveik nagy része jó ember, aki valóban törekszik a világot is jobb hellyé tenni. Szeretnék, hogy a szeretet legyen mindenek felett; szeretnék, ha valóban mindenki olyan életre jutna, amilyet nekik ígérnek. Szeretnék, ha szeretnénk őket, Istenüket és egymást is. Összetartanak, segítik egymást, példamutató erejű közösségeket építenek (amiknek „felhígulását”szigorúan ellenőrzik).

Meggyőződésem, hogy jó dolgok alapján indulnak el, csak tanításaik értéke hatalmas csorbát szenved valahol egy kanyarban a szeretetet és a szabálykövetést összekötő úton. 

Toleranciát, szeretetet és erőszakmentes életet hirdetnek, amit átvéve igyekezhetünk elfogadóak, szeretetteljesek és türelmesek lenni velük is anélkül, hogy józan gondolkodásunkat félretéve elfogadnánk hitnézeteiket vagy nevelési tanácsaikat. 

A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/116464