Nem lehet Magyar Kétfarkú Kutya Párt a nevünk

2013. június 24. 09:06

Természetesen a névből nem engedünk. Jogászaink harcban állnak. A kormány még a helyén van.

Tisztelt Sajtó!

Itt a Kétfarkú Kutya Párt beszél. Múlt hét pénteken hajnalban a magyar csapatok támadást indítottak pártunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ne mi nyerjük meg a választást. Megkaptuk a végzést pártalapítási kérelmünkről. Pár felejthető formalitás mellett, a független magyar bíróság legfőbb kifogása a nevünk. A független magyar bíróság szerint, nem lehet Magyar Kétfarkú Kutya Párt a nevünk, mert az megtévesztő. Lévén, hogy nyolc éve ezen a néven ténykedünk, viszonylag nyilvánvaló, hogy akkor lennénk megtévesztőek, ha bármi más lenne a nevünk, hiszen e néven ismer minket mindenki.

Különösen felháborítónak tartjuk, hogy a független magyar bíróság pont azt a pártot próbálja ellehetetleníteni, amelyik már nyolc éve következetesen kiáll a rezsi teljes eltörlése mellett, és nemsokára tervezi megígérni a negatív rezsit, ami azt jelenti, hogy a lakosság küldhet majd csekkeket a nagyobb közszolgáltató cégeknek.

Természetesen a névből nem engedünk. Jogászaink harcban állnak. A kormány még a helyén van.

Idézem a végzést:

„A szervezet elnevezése módosításra szorul az alábbiak szerint. A 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 36. §-a szerint a szervezet elnevezésének meg kell felelnie a névvalódiság követelményének. A névvalódiság követelménye szerint a szervezet nevében nem szerepelhet olyan kifejezés, amely a szervezet jelentőségét, vagy működését illetően megtévesztésre alkalmas. Erre tekintettel – a szervezet céljára is figyelemmel – módosítsa a szervezet jelenlegi elnevezését akként, hogy az megfeleljen a Cet. 36. §-ában foglaltaknak.”

Csatolom a vonatkozó szakirodalmat.

35. § (1) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történő elutasításának nincs helye, a bíróság hivatalból megvizsgálja, hogy a szervezet neve, elnevezése (ezen alcímben a továbbiakban együtt: neve) megfelel-e a névkizárólagosság, a névvalódiság és a névszabatosság követelményének.

(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott követelményének való megfelelőséget a hiánypótlási felhívás kibocsátása előtt, ha pedig hiánypótlási felhívás kibocsátásának egyéb okból nem lenne helye, a határozat meghozatala előtt vizsgálja.

36. § (1) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névkizárólagosság követelményének, ha az különbözik az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, nyilvántartásba vett szervezet nevétől, a név az egyediesítésre alkalmas, azaz a megjelölés a szervezetnek sajátos, más szervezettől eltérő jelleget ad, kizárja az összetévesztés lehetőségét.

(2) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névvalódiság követelményének, ha a szervezet nevében nem szerepel olyan kifejezés, amely a szervezet jelentőségét vagy működését illetően megtévesztésre alkalmas. A szervezet neve – a köztestület kivételével – nem keltheti azt a látszatot, hogy köztestületként működik

(3) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névszabatosság követelményének, ha a szervezet neve a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek megfelel, kiejthető, megjegyezhető, azonosítható.

(4) A szervezet neve nem lehet kizárólag számok vagy betűk halmaza. Nem használhatók névként vagy annak egyes elemeiként az országban meg nem honosodott idegen szavak. A latin vagy egyéb idegen szavak, kifejezések, elnevezések használatát a szervezet nemzetközi, nemzetiségi jellege, a történelmi hagyományok folytatása indokolhatja. Egyéb esetekben csak akkor fogadható el, ha közismert, a köznyelv által elfogadott idegen nyelvű kifejezésről van szó.

A bejegyzés trackback címe: https://mandiner.hu/trackback/54089