Kard és Korona társasjáték

 

Történetünk 1301-ben veszi kezdetét: a Magyar Királyság fölött sötét felhők gyülekeznek. Az Árpád-ház utolsó királya, III. András valószínűleg mérgezés áldozata lesz (Borsa Kopasz nevéről suttognak az udvarban), de hatalma már amúgy is csupán jelképes volt legendás őseihez képest. Hiába próbált a hozzá hű bárók szövetségére és Habsburg Albert segítségére támaszkodni, mint oly sok nemes elődjének, váratlan és gyors halála tesz pontot terveire. A vele dacoló leghatalmasabb bárók, a tartományurak kezében összpontosul a valódi erő, akik kiskirályokként kormányoznak saját területeiken, saját udvart tartanak, és királyi felségjogokat gyakorolnak. Független külpolitikát folytatnak, egymás ellen hadat viselnek, ha érdekeik úgy kívánják, és döntéseikbe már régóta nincsen beleszólása a központi vezetésnek. Formálisan ugyan nem, de gyakorlatilag az ország több részre szakadt. És mindenki készül a végső nagy leszámolás idejére… A háború megkezdődött!

 

 

Ebben a vérzivataros bő évtizedben zajlik a játék, amelynek a királyi korona megszerzése a célja, és erre 8 vagy 12 év áll rendelkezésre: 1312-ben a rozgonyi csatában Csák Máté és az Abák felett aratott diadalával Károly Róbert véglegesen megszilárdítja hatalmát. Addig azonban a tartományurakat megtestesítő játékosoknak lehetőségük van olyan hatalomra és befolyásra szert tenniük, amivel jogos igényt formálhatnak a trónra, hogy a magyar rendek a fejére tegyék a Szent Koronát. Erre szolgál, hogy meghatározott körök végén: a 3., a 6. és a haladó változatban a 9. forduló végén tisztségviselő-választásra kerül sor, amikor a játékosok a rendelkezésükre álló garasokból, dénárokból és forintokból licitálhatnak az országbírói, tárnokmesteri és a nádori tisztségre. A játékot azonnal megnyeri, akinek sikerül választáson megszerzi mindhárom tisztséget, vagy valamennyi játékostársának tartományurát csatában legyőznie, vagy elfoglal 3-4 önálló országrészt vagy a játékosok száma szerint meghatározott várat. A 8. vagy 12. év végén – a játszott verziótól függően – mindenképpen kiderül a játék győztese. Rengeteg cselszövés és véres ütközet vár arra, aki a hadak útjára lép.

 

 

Az ország hat tartományra van felosztva, és mindegyiket más-más kiskirály uralja. A hetedik a középső, ún. királyi felségterület, amire MÉG nem tette rá senki a kezét, legfeljebb valamelyik király úrficska próbálja megvetni rajta a lábát. Aba Amádé a Tiszahátról, Borsa Kopasz a Délvidékről, Csák Máté Felvidékről, Kán László Erdélyből, Kőszegi Henrik Pannóniából, Subics Pál pedig Szlavóniából indul neki, hogy meghódítsa a Szent Koronát.

 

A Kard és Korona társasjátékhoz most kedvező áron juthatnak hozzá olvasóink.

A Mandiner szerkesztőségben (1052 Budapest, Vármegye utca 11.) megvásárolva a játék ára 9.500 Ft/db.

Házhoz szállítva, utánvéttel a játék ára: 9.500 Ft/db + 1.500 Ft szállítási költség.