Összesen 320 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Az olimpia rendezésének költségéhez nemcsak a főváros járul hozzá, hanem a vidék is. Így amennyiben népszavazást akarnak tartani akkor ebben az ország egészének részt kellene venni. Több olyan tétel van ami olyan költséget jelent, amely akkor is felmerülne, ha nem lenne olimpia. A főváros fejlődésében egy mérföldkő lehetne az olimpia megrendezése, ahogy a vidéki városoknak is.
Jó példa erre az 1896 évben megrendezett millenniumi ünnepségek megrendezése. Ehhez is nemcsak a főváros járult hozzá, hanem az egész ország.

Vajon hogyan néznek ma ki a főváros, ha nem épülnek meg azok az építmények, amelyek a millennium kapcsán létrehoztak?

„A képviselőház 1896. április 21-én ünnepélyes ülésen tárgyalta és fogadta el azt a törvénycikket, amely az ezredéves ünnepet törvénybe iktatta. (1896. évi VIII. törvénycikk A honalapitás ezredik évfordulójának megörökitésére alkotandó müvekről). Még a törvény megalkotása előtt döntöttek arról, hogy ünnepségeket rendeznek a jubileum alkalmából, de döntés született 400 új népiskola létrehozásáról is. A politikai pártok a millenniumi ünnepségek idejére szüneteltették a politikai vitákat (treuga dei). A kiállítási épületek összköltsége meghaladta a 4,5 millió forintot, az emlékhelyek megépítésére pedig 5,2 milliót szántak.
A törvény szövege
• 1. § "A törvényhozás a honalapitás ezredik évfordulójának maradandó emlékekkel való megörökitése czéljából elhatározza, hogy
• a) Budapesten a városligetnek az Andrássy-ut és a tó közötti részében a honalapitó Árpádot és a nemzet egész történelmi multját megörökitő emlékmüvet állit,
• b) az ország hét külömböző pontján, nevezetesen: a munkácsi várhegyen, a nyitrai Zobor hegyen, a Morva vizének a Dunába torkolásánál emelkedő dévényi várhegyen, Pannonhalmán, a zimonyi várhegyen, Pusztaszeren és a brassói Czenk-hegyen emlékoszlopokat emel,
• c) Budapesten a várban a Nagy-Boldogasszonyról elnevezett koronázási templom melletti Halászbástyán Szent István király lovas szobrát állitja fel,
• d) országos szépmüvészeti muzeumot létesit s annak gyüjteményei befogadására Budapesten alkalmas helyen megfelelő épületet emel,
• e) az ország különböző vidékein 400 uj népiskolát állit fel.
• 2. § A ministerium megbizatik, hogy az 1. §-ban felsorolt alkotásokkal járó munkálatokat végrehajtassa.
• E munkálatok költségeinek fedezésére a következő hitelek engedélyeztetnek:
• a) Budapesten a honalapitó Árpádot és a nemzet történelmi multját megörökitő emlékmü felállitására 802,640 frt;
• b) az ország hét pontján emlékoszlopok emelésére 350,000 frt;
• c) Szent István lovas szobrának felállitására és e szobor körüli tér rendezésére 300,000 frt;
• d) a szépmüvészeti muzeum létesitésére s gyüjtemény anyagának gyarapitására 3.200,000 frt; végre
• e) 400 uj népiskola felállitására 673,000 frt.
• 3. § A 2. §-ban jelzett s összesen 5.325,640 frtot tevő költségből 1.225,436 frt már az 1895. és 1896. évi állami költségvetésekbe beillesztve lévén, a fenmaradó 4.100,204 frtnyi szükségletből 74,604 frt a pénztári készletekből fedezendő és az 1895. évi IV. tc. 2. §-ának "átmeneti kiadások" III. (Ministerelnökség) fejezete alatt számolandó el, 4.025,600 frt pedig a munkálatok előhaladása szerint szükséges részletekben a következő évi állami költségvetésekbe veendő fel.”
Forrás: Wiki

Amennyiben ezeket a költségeket mai értékre átszámoljuk, megközelíti az olimpia megrendezésének a költségét. A millenniumi ünnepségek bevételét, megtérülését pedig még kalkulálni sem lehetett, lehet.

Válaszok:
Burmann | 2017. január 10. 09:56
@Wazav

És mi a véleményed a kvótanépszavazásról?

@Berecskereki

"• e) 400 uj népiskola felállitására 673,000 frt."

--- tessék már megmondani, hány új iskola épül a budapesti olimpia alkalmából? Mellesleg ez a példád arra jó, hogy bemutassa, mit is lehetne itt csinálni olimpia helyett.

Még az is megtörténhet, hogy ez a nagy vircsaft miatt a főváros pályázatáét elutasítják és akkor lehet számolni a közép és hosszú távú hatását, többlet költségét.

Ha már csak a fővárosra korlátozzuk az olimpia megrendezési költségét, ennek népszavazási eredményét, akkor a központi költségvetésből az egy fő lakósra jutó támogatás is csak annyi legyen, mint amennyi a vidék esetében volt/van. Számoljuk ki ezt visszamenőlegesen és amennyiben a fővárosra több lett felhasználva, ezt fizessék vissza a központi költségvetésbe a fővárosi önkormányzatok.

Remélem a 2019-es zsidó olympia megrendezése rendben van.

Népszavazást kellene kezdeményezni a következő kérdéssel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, Önkormányzatai a központi költségvetésből az egy fő lakósra jutó központi költségvetési támogatás ugyanannyi legyen, mint amennyi a vidék esetében?”

@p2014

"a görögök a szóbeszéddel ellentétben nem az olimpia miatt kerültek csődközeli állapotba, hanem azért mert mocskos hazug kormányai voltak!"

--- bizony, a nagyzolós, kiköltekezős kormányok, hajlamosak értelmetlenségekre költeni. Mellesleg a görögöknek volt néhány jó évük, ami a jövedelmeiket illeti, ellentétben velünk, ahol csak akkor emelnek, amikor már működésképtelenség határára sodródik egy ágazat. De nekünk is van már rahedli stadionunk, kisvasutunk és egyéb szórakoztató dolgok a szotyis kertjének végében. Egyébként pedig ez az olimpia is valójában egy ember hobbijának kiteljesedését szolgálná, éppoly irracionális módon, mint a szinte senki által nem használt kisvasút.

Válaszok:
Berecskereki | 2017. január 10. 10:17
@Wazav

A Kettősmércéről tetszik lenni?

@Fahrenheit 451

Most nem probléma a kidobott pénz?

@Horst_Tappert

"Örömmel látom, hogy akik most is csak a lopást tudják emlegetni, úgy gondolják, hogy 2024-ig biztosan Orbánék lesznek hatalmon.
Talán ez az egyetlen dolog, amiben nem is tévedtek..."

Na ja! Attól tartanak, hogy egy sikeres olimpia megrendezése következtében a mostani kormány 70 évig fog kormányozni és így nem tudják azt folytatni amit 50+12 éve csináltak.

@luga

Úgy tudtam, annyi gyerek lesz 2024-re az Orbán kormány intézkedései jóvoltából, hogy iskolákat kell majd építeni. Tehát te nem bízol ebben? Tehát szerinted iskola se kell. Persze gondolhattam volna, hiszen most sem bölcsődék építésén gondolkodnak - pedig a bölcsis korosztály már elvileg Orbán-gyereknek számít - hanem azon, hogy az "egyszülősek" gyerekei ugyanolyan eséllyel nyerjenek felvételt a meglévő bölcsődékbe, mint a sokgyerekeseké. Látod, és beismered - ahogyan ők is - hogy felmenő rendszerben sem képesek normalizálni a születendő gyermekek megőrzését, nevelését-oktatását. Mire fel akkor szülésre biztatni, ha már most is látszik, hogy oktatásuk, nevelésükre már nem akarnak juttatni?

Válaszok:
Berecskereki | 2017. január 10. 10:36
@Burmann

"Mellesleg a görögöknek volt néhány jó évük,"

Hitelből, ahogy a balliberális kormányzás idején. Azt már meg sem említve, hogy az általuk privatizált nemzeti vagyonnak mekkora a negatív hatása.

@1ambrus1

"Anti, ez gyenge, ez lenne egy érv egy népszavazás ellen? Így nem lesz trafik, csak Erzsébet-utalvány! Kicsit alaposabban, kreatívabban forgasd a brosúrákat!"

Tévedsz. Itt a cáfolat az állításodra és bizonyíték Anti Komcsi bejegyzésére.

"Ennyi volt mára, megyünk sörözni. Összedobtunk mi is gyorsan egy 1500 oldalas hatástanulmányt az estére: biztonsági kiadások nélkül 150 forintból is kijöhet a buli!"
https://www.facebook.com/nolim..

@Burmann

Összehordasz hetet havat.
A millenniumi költségek között azért szerepel a népfőiskolák létesítése, mert akkor erre volt szükség. Most erre nincs szükség.

Ugyanakkor a sportlétesítmények kapcsolódnak az oktatáshoz, a kulturált szabad idő eltöltéséhez. Egyes épületei pedig, ha szükség úgy hozza átalakítható oktatási intézménnyé.

Nálunk egy korábban kastélynak épült építmény került átalakítás 10 tantermes, versenysportra is alkalmas tornateremmel, étkezési lehetőséggel, iskolává.
A fővárosban is számos oktatási intézmény van, amely korábban nem oktatási intézménynek épült.

@1ambrus1

"Jaj, istenem, süketek párbeszéde."

Ha magadra gondolsz, egyetértek veled.

@

„Az Országgyűlés gyakorolja a közkegyelmet. A közkegyelem – amely szemben áll a köztársasági elnök által nyújtható egyéni kegyelemmel – gyakorlására nincs általános törvényi szabályozás, az Országgyűlés esetenként, külön törvény útján dönthet büntetések, illetve büntetőeljárások semmissé nyilvánításáról. Az Alkotmánybíróság korábbi döntésében már kifejtette, hogy a közkegyelem az Országgyűlésnek az Alkotmányban foglalt felhatalmazáson alapuló olyan közhatalmi aktusa, amelyet szabad belátása szerint gyakorol. Senkinek nincs a közkegyelemre alanyi joga. Az Alkotmány a közkegyelem gyakorlása tekintetében nem ír elő feltételeket és korlátozó rendelkezéseket sem tartalmaz. Ilyen közkegyelemmel kapcsolatos törvény volt az 1990. október 25–28. között lefolyt ún. taxisblokád résztvevői számára adott közkegyelem. Különbséget kell tenni a közkegyelem és az ún. semmisségi törvények között: semmisségi törvény esetében a törvényhozó politikai, jogi és erkölcsi elégtételt kíván adni jogerős büntetőítéletek bírósági megsemmisítése útján.”

„az Országgyűlés esetenként, külön törvény útján dönthet büntetések, illetve büntetőeljárások semmissé nyilvánításáról”

Ilyen volt legutóbb a 2012. évi XII. törvény a közkegyelem gyakorlásáról
„Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének hatályba lépése alkalmából az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés j) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva közkegyelmet gyakorol a következők szerint:
1. § Nem indítható, illetve nem folytatható büntetőeljárás a 2011. december 23-án az Országházat körülvevő elzárt terület egyes bejáratainak több személy egymáshoz, illetve a kapukhoz láncolásával megvalósított lezárásával összefüggésben elkövetett, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti személyi szabadság megsértése bűntette miatt (Btk. 175. §).
2. § Mentesül a büntetés végrehajtása, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól az az e törvény hatálybalépése előtt jogerősen elítélt, akivel szemben kizárólag az 1. §-ban meghatározott és közkegyelem alá eső bűncselekmény miatt szabtak ki büntetést.
3. § A közkegyelem kiterjed a 2011. december 23-án az Országházat körülvevő elzárt terület egyes bejáratainak több személy egymáshoz, illetve a kapukhoz láncolásával megvalósított lezárásával összefüggésben elkövetett szabálysértésekre is.
4. § A közkegyelem kiterjed az e törvényben meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használt dolgok elkobzására is [Btk. 77. § (1) bekezdés a) pontja].”

Mindez nem zárja ki, hogy az önkormányzatok nem kezdeményezhetnek olyant, amit a felhívás tartalmaz.

@Cinkenyom

Bocs, de a népszavazásnál nincs tisztább és egyértelműbb. Szóval szó sincs semmilyen "hekkelesről". Amúgy miért félsz attól, hogy eljutnak a népszavazásig?
Félsz attól, hogy kiderül az igazság?????

Amúgy ma Magyarországon egy érvénytelen népszavazás után is lehet a "nép akaratára" hivatkozni...

@Fahrenheit 451

Én abban látom a problémát, hogy nincs
egyetlen egy kormányintézkedés sem, amivel
egyetértenél. Ez némileg árnyalja a képet.

Ha a legfontosabb kérdésekben (makro_pálya)
nem lennének javulások talán igazad is lenne.
Lehet például fikázni az erzsébetutalványt azzal,
hogy megalázó, de ez mégis csak egy 1 % körüli
rendkívuli nyugdíjemelés annak, aki kap havi
80.000 forintot. (aki kevesebbet kap, annak
arányiban meg nagyobb az emelés)

És még lehetne hosszan sorolni mindazt, ami
jó és Te/Ti mégis fikázod/fikázzátok.

Egy olimpia társadalomra tett hatása, itt
és most nagyon nehezen ítélhető meg. Lehet
itt Athénozni, meg minden, de lehetne pl
Szöulozni is.

Ezzel a népszavazási kezdeményezéssel
egyébként nekem nincs semmi bajom - legyen,
ha ebben az emberek állást akarnak foglalni.

@Senior

Az egy dolog, hogy 1896-ban a birodalom virágzott - bár ezt is kétségbe vonom - azonban ugyanez nem mondható el Magyarország akkori helyzetéről. Az összes körülményt figyelembe véve, ma Magyarországnak jobb kilátásai vannak, mint amilyen 1896-ban, vagy az azt követő években volt.

Készült hatástanulmány, amelyet a Népszabadságban megjelent folytatásos írások folyamatosan félretájékoztatással fűszereznek. Ezt veszi át az összes balliberális sajtó, így a jelen poszttal kapcsolatban a 444.hu is.
Bármilyen tanulmányt lehetne készíteni az eredmény nem változna.

Ez a téma sokrétű tudást igényel, így szerintem nem való népszavazásra. Azt sem tartom megfelelőnek, hogy egy országot érintő kérdésben csak a fővárosban legyen népszavazás.

Továbbra is javaslom, tartsunk népszavazást a következő kérdésben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, Önkormányzatai a központi költségvetésből az egy fő lakósra jutó központi költségvetési támogatás ugyanannyi legyen, mint amennyi a vidék esetében?”

Válaszok:
legyetek | 2017. január 10. 11:08
@

Már mondom is:

aNOBáltalmeghirdetettésforradalmianúj
Agenda2020lehetővéteszihogynecsaknagyvárosok
ésaleggazdagabbországokpályázhassanakolimpia
rendezéséreazAgenda2020általadottnagyszerű
lehetőségekkelélvekisebbországokvárosai
jelenkeztekolimpiarendezéséreúgymint
Budapestvagypéldául...ööö...várjunk csak...
szóvalBudapest...eee...a francba, de hiszen
nincs is más!

@

"Főleg ha Franka Tibor a polgármester ugye, a Jobbik tagja."

Nincs jelentősége. A téma a lényeges. A törvényt pedig az Országgyűlés hozza és nem az önkormányzatok.
Erről szól az általam bemásoltak is.

@Berecskereki

Továbbra is javaslom, tartsunk népszavazást a következő kérdésben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, Önkormányzatai a központi költségvetésből az egy fő lakósra jutó központi költségvetési támogatás ugyanannyi legyen, mint amennyi a vidék esetében?”

Na, erről nem is beszélve.

@Bolsi Orsi

http://alfahir.hu/a_jobbik_tam..

"Kevés olyan pont van Magyarországon, mely a magyar embereket végre nem elválasztja, hanem összeköti. Ilyen a közös szurkolás a nemzeti mezt viselő sportolóknak, ezért a Jobbik is szorgalmazza, hogy Budapest, illetve Magyarország pályázza meg a 2024-es olimpia és paralimpia megrendezését - írta közleményében Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A nemzeti párt politikusa emlékeztet: sportnagyhatalomként a rendezés kiváló lehetőség arra, hogy hazánk megmutassa nemcsak e téren elért eredményeit, hanem dicső történelmi múltját és reménnyel teli jövőjét is.

Abban is biztosak vagyunk, hogy az egyébként is szükséges infrastrukturális fejlesztések, beruházások már középtávon is megtérülnek, így az olimpia amellett, hogy hírnevet szerez hazánknak, az itt élők jólétét is szolgálni fogja - tette hozzá Szilágyi."

***

Miről is beszélsz, Jobbik-agitátor kukagyerek? :))))))

Egyébként, ha Budapestnek nem kell, van még
ezenkívül magyar város. Javaslom, hogy
Budapesten ne épüljön semmi olimpiával
kapcsolatos létesítmény, ne épüljenek
szálláshelyek sem, és ne javítsák az
infrastruktúrát.

Egyébként azt nem értem, hogy egy nem csak
budapesti költségvetést érintő kérdésben hogyan
szavazhat CSAK Budapest.

@

Kösz, már eszembe jutott.

Szóval,
nemcsak Budapest élt az Agenda 2020 adta
nagyszerű lehetőségekkel,
hanem például Budapest,
vagy hogy még egyet mondjak: Budapest.
És akkor ugye,
még nem is említettem Budapestet,
nem is beszélve Budapestről.

@Szúnyog

Helyes. Továbbá, aki nem beteg, az ne fizessen
TB. Akinek nincs gyerek, az kapjon visszatérítést,
mert nem veszi igénybe az oktatási rendszert.
Kapjon visszatérítést az is, akinek nem égett le a
háza és ne kelljen kgfb kötni annak, aki még nem
okozott balesetet.

@Fahrenheit 451

Kretén érvelés, amennyiben "érvelés", ne is haragudj.

@Cinkenyom

A szervezők éppen azt mondják, hogy ennek a temérdek pénznek ezer más helye lenne, tehát pont nincsenek a "fejlődés és fejlesztés" ellen.
Ma Magyarországnak ez még túl nagy falat lenne. Nyilván nem véletlen, hogy egy hozzánk hasonló kis ország nem is pályázik nyári olimpia rendezésére.

@

Nincs annál veszélyesebb, mint amikor a butaság szorgalommal párosul...

Egyébként megjegyezném, hogy jelen állás szerint a három legnagyobb párt közül
- kettő (Fidesz és Jobbik) támogatja a 2024-es olimpiai rendezést,
- a harmadik (MSZP) pedig szokása szerint össze-vissza beszél, de legalábbis rendkívül megosztott, igaz, most már a közgyűlésben egyértelműen az olimpia ellen foglaltak állást:

http://index.hu/belfold/2015/0..
http://nepszava.hu/cikk/110727..

@p2014

Próbáld meg felfogni végre:
abból, hogy valakik a neked rokonszenves kormányt, annak döntéseit bírálja,
vagy jelen esetben az olimpiai pályázatunkat ellenzi,
abból egyáltalán
NEM KÖVETKEZIK, hogy az illető "libsikomcsi".

Hogy a miniszterelnök kedvenc sportjából mondjak példát:
abból,
hogy valaki nem drukkol a felcsúti focistáknak, kritizálja a játékukat,
egyáltalán NEM KÖVETKEZIK,
hogy az illető az MTK szurkolója.

Lehet, hogy a Fradinak szurkol, lehet, hogy az Újpestnek, vagy más focicsapatnak.
Még az is lehet, hogy egyiknek sem. Mondjuk, mert tudja, milyen a jó foci és ezt a mai magyar focit nem tartja annak.

Vetted, ugye?

Válaszok:
Schollander | 2017. január 10. 11:30
@mzpx

"Össze kellene írni mindenkit aki olimpiát akar. Aztán csak az ő (és majd a gyerekeik, unokáik) adóiból finanszírozni az egészet."

Akkor ugyanezt kellett volna, kellene végrehajtani az autósztrádák, korgyűrűk, metró építése során is. Amennyiben pedig ez megtörténne, soha nem épülne, nem kerülne felújításra semmi sem. Arról nem is szólva, hogy valami minél később kerül megépítésra, annál többe kerül.

@Szúnyog

Na, akkor vegyük pl a Gyurcsányék által felvett
hiteleket. Aki nem értett egyet a hitelfelvétellel,
annak adják vissza a reá eső részt.

@Schollander

jav.: valaki

@toncsii

Nem értem, hogy miért nem értik? Az ő jövőjükről szól. Megismernek minket világszerte, kapcsolatok alakulhatnak ki, munkahelyek teremtődhetnek és a gyerekeik kulturált létesítményekben sportolhatnak a szüleikkel.

@Szúnyog

Arról van szó, hogy az államnak a rendezés költségeiből adóbevétele is származik az áűllamházutartásnak. Minimum egyharmad. Akkor ezt is azok kapják meg akik támogatják az olimpia megrendezését? A beruházásban csak azok kapjanak munkát, azok dolgozhassanak akik támogatják az olimpiát?

Stílusos a nevük: pillanat-ennyit is ér a mozgalmuk.

Egyébként a NOB azért szokta értékelni, hogy mennyire van támogatottsága az olimpiarendezésnek az adott városban... az is igaz ugyanakkor, hogy nem tudok egyetlen olyan esetet sem, ahol népszavazási megerősítés előzte volna meg az eredményes kandidálást.
(Olyan már volt persze, hogy népszavazás kaszálta ez a pályázatot: pl. most a 2024-es rendezés kapcsán Bostonban és Hamburgban azt hiszem.)

@mzpx

Valószínűleg nem lenne sima ügy, egyáltalán nem.

Fordítva is érdekes persze a kérdés. A szavazatmaximalizálásban profi pártok (Fidesz, Jobbik, sok megnyilatkozásában MSZP is, lásd a fenti indexes cikket 2015-ből) jellemzően támogatják az olimpiai rendezést... ha ekkora az elutasítottsága, akkor miért?

@

Csepel 2020: olimpia, víziváros, Manhattan
Olimpiai stadion, magasházak és vízmedencék: ilyen lehet Csepel 2020-ban, ha Budapesten rendeznék az olimpiát.
http://hg.hu/cikkek/varos/7752..

@mzpx

Ez nem cáfolat arra amit írtam.

Megismétlem és megkérdezem: Helyesled amit megfogalmaztam?

Te írtad: "Össze kellene írni mindenkit aki olimpiát akar. Aztán csak az ő (és majd a gyerekeik, unokáik) adóiból finanszírozni az egészet."

Ezt válaszoltam: Akkor ugyanezt kellett volna, kellene végrehajtani az autósztrádák, korgyűrűk, metró építése során is. Amennyiben pedig ez megtörténne, soha nem épülne, nem kerülne felújításra semmi sem. Arról nem is szólva, hogy valami minél később kerül megépítésra, annál többe kerül.

A kérdésemre várom a választ. Igen, nem és az érvelés.

@p2014

Mivel tudod bizonyítani,
hogy minden "jó magyar ember"
támogatja a budapesti olimpiát?

Na... na, mivel?
Ugye, hogy SEMMIVEL sem tudod bizonyítani.

Egyszerű ráolvasás részedről.

@Senior

Az 1. pont engem igazol.
A 2. ponthoz annyit, hogy Svájcban sincs minden kérdésben népszavazás. A kormányzási berendezkedése is eltér az összes európai államétól, így az összehasonlítás sántít.
3. Miért én szedjen össze? Ehhez miért nem állnak mellé akik az olimpia pályázatot kifogásolják? Amennyiben az általuk kifogás jogos, akkor tegyék ezt is mellé. Akár te is kezdeményezhetnéd, mivel a korábbi állításodnak ez is szerves része.
4. Ki az a másik kettő és miben merül ki az a nagyobb erő?

@Szúnyog

Velem lehet alkudni: akkor a 4-es metro
többletköltségét kérem vissza.

Vagyis rátok! Ugye?

@mzpx

LOL

Olyant akarsz összehasonlítani, ami abban a formájában ahogy rögzíted nem összehasonlítható.

Paks beruházás 30-50 évre szól.
Az olimpia költségei és elvárható megtérülési időszaka minimum 10-15 év.
Így ezekkel az adatokkal mindkettőt el kellene osztani.

Az oktatás GDP-hez mért 4 %-os költsége pedig 1 év. Másik megoldás az összehasonlításra, hogy ezt megszorzod az előzőekben írt számmal.

Jó számolást.

@mzpx

"Hát, az olimpia költségeinek rám eső részét szívesebben költeném lélegeztető gépre."

Kérem vissza a 4-es metró, a budapesti körgyűrű költségeinek a rám eső forrás részét. Ezt az összeget a nálunk lévő orvosi szolgálatra, oktatási intézményre fordítanám. Ugyancsak kérem a központi költségvetés által a főváros helyett átvállalt hitelek összegét fordítsák a lakhelyemre az intézmények fejlesztésére.
Ez az is indokolná, hogy a településünk a saját fejlesztések saját erő költségét biztosította hitel igénybe vétele nélkül. Így a központi költségvetés egyetlen forintot sem vállalt át.
Gondolom neked ez is elfogadható.

Ezek az ifjonc mozgalmárok máris tévednek : pl. 1984-ben a Los Angelesben rendezett olimpia nyereséges volt...A szövegükből , a szóhasználatukból kiolvasható a balos pitiánerség . Várhatóan meglesz a kellő számú aláírás , mert a baloldal most mindenből élet-halál kérdést akar csinálni ...

Válaszok:
Berecskereki | 2017. január 10. 12:35
@mzpx

"Jaj bocs, biztos az én hibám, de úgy tudtam, olimpiát csak 2024-ben rendeznénk. Vagy azt követően minden évben tartanánk egyet?"

PISA teszt!

Az olimpia építményeket nemcsak olimpia rendezésekor lehet használni. Később is hasznosítható.

Az oktatásra fordított költség, ha nem ruhatáros képzés, akkor megtérül, ha ezt a gazdaság igényli. Amennyiben nem igényli kidobott pénz.
Azonban amit írtam nem ezt tartalmazza, hanem azt, hogy van megtérülése. Úgy látszik az értelmezés a logikádat meghaladja.

Ezzel próbálod meg kikerülni a számolást, mert tisztában vagy, hogy képtelen lenné rá.

Válaszok:
DrPepper | 2017. január 10. 16:33
@péterx

Tudtommal még másod, harmad fokon nincs döntés. A népszavazási kérdés megtámadható a bíróságon.
Ezen túl nem elég összegyűjteni a 128 ezer aláírást, a népszavazásnak érvényesnek és eredményesnek is kell lenni. Nos ez már kétséges. Amennyiben nem lesz érvényes, eredményes, akkor ez is kidobott pénz.

Válaszok:
péterx | 2017. január 10. 13:42
@mzpx

LOL
Te miért nem mész bíróságra.
Most sem érvelsz, csak mellébeszélsz.

"értelmetlen és korrupt beruházásoknak" - írod.

Menjél bíróságra és bizonyítsad be, hogy a beruházások korruptak. Ebben a formájában amit írsz csak feltételezés és nem tény.

@tango47

Az autósztráda építésnél is az volt az érv, hogy tódulni fognak a külföldi befektetők. 2007-től pedig egyre nagyobb összegeket vontak ki és csökkentették a foglalkoztatást.

@mzpx

Hogyan ne legyen jókedvem, amikor a közel 300 hozzászólás nevetésre késztet.

"Mivel olimpia esetén még egy jövőbeli, nem bekövetkezett dologról van szó, ezért bűncselekmény sem történhetett." - írod. Amint látod mégis többen már korrupciót kajabálnak.

Szerinted: "Továbbá a korrupció Magyarországon elég ritkán lepleződik le."

Nemcsak Magyarországon hanem máshol is. Az USA-ban és más országokban pedig lobbi tevékenységnek tudják be. Még törvényben is rögzítik. Lásd USA lobbi törvény.

Ugyanakkor a korrupció szót a magyar ellenzék és külföldi támogatói Jolly Joker lapként használják.
Persze más lenne a helyzet, ha feltételezésiket, állításaikat bíróság előtt kellene bizonyítani és ha nem tudják, akkor a törvény szigora következne.
Na ja! Csak ekkor a weines börtönök sokaságát kellene megépíteni. Igaz ez is növelné a GDP értéket.

@illiberator

Görögország nem példa rá. Görögország nem az olimpia megrendezése miatt került csődbe, hanem az ezt meghaladó állami beruházások miatt, melynek forrása hitel volt. Ezen túl a beruházások adójából befolyt adókat nem a reálgazdaságban használták fel, hanem felélték.
Ugyanezt tették a magyar balliberális kormányok.

@Berecskereki

Igaz , könnyű nem lesz megtorpedózni az olimpiarendezés tervét . Majd meglátjuk .

@Szúnyog

Csak X-e van a klaviján.

@p2014

Világos.

Ha
p2014 nick (mandiner.hu) tudja,
akkor
azt már nem is kell bizonyítani.

Csak a Fidesz (meg a KDNP-je)!
(:–)))))))))))))))

@Zacko

Jaja. Az Agenda2020...

Ami engem illet,
én bizony, nagyon is figyelembe vettem,
sőt, meg is írtam:

aNOBáltalmeghirdetettésforradalmianúj
Agenda2020lehetővéteszihogynecsaknagyvárosok
ésaleggazdagabbországokpályázhassanakolimpia
rendezésére
azAgenda2020általadottnagyszerű
lehetőségekkelélvekisebbországokvárosai
jelenkeztekolimpiarendezéséreúgymint
BUDAPEST,
vagy például BUDAPEST,
de megnevezhetném BUDAPESTet is
és akkor még nem is említettem BUDAPESTet.
Ja, és majdnem kifelejtettem: BUDAPEST.

Szóval,
összesen ennyi város élt
az Agenda 2020 adta nagyszerű lehetőségekkel
és pályázott olimpia rendezésére.

Ennyi példa csak elég, ugye?
(:–)))

@kispufi

"valakinek el kell kezdenie. nem olyan hosszú az agenda története"

Az Agenda 2020-ról
2014 decemberében döntött a NOB.

Sokatmondó tény,
hogy azóta, a Agenda 2020 kínálta új lehetőségekkel
csupán egyetlen kis ország városa élt: Budapest.

Nem pályáztak az új feltételek mellett
a csehek sem,
pedig Prága még jelentkezett a 2016-os olimpia rendezésére.

A dánok meg tartják magukat bölcs hagyományukhoz,
ők eddig még sohasem akartak olimpiát rendezni.

@Zacko

Helyes, helyes.

Felesleges olyan beírásokat elolvasnod,
amelyeket nem is akarsz megérteni.

@Berecskereki

Várakozásaim szerint, itt nemcsak építményhasznosításról, hanem az ország iránt éveken át tartó mérhetően megnövekedett, turizmusban megnyilvánuló érdeklődésről is szó lenne.

Válaszok:
Berecskereki | 2017. január 20. 13:37
@Szúnyog

Nem vagyok naiv. A fantáziának pedig semmi köze a témához. Az ellenzők fantáziálnak.

Minden egyes állításomhoz oda tettem az érvemet is. Az ellenzők érve pedig feltételezésen, fantázián alapszik.

Bizonyított, hogy a bekerülési költség egyharmada akkor is felmerül ha nem rendezünk olimpiát.

Az általam korábban idézett népszavazási kérdést a Kúria elmeszelte.

A mostani népszavazás kérdése.
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”

Ezt a kérdést azért engedték el, mert a Főváros közgyűlésére tartozik, hogy részt vesz, vagy nem vesz részt. A költségek nem a Főváros büdzséjét terheli, hanem a központi költségvetést. Így a megrendezés elmaradásából a Fővárosnak nem lesz nyeresége csak vesztesége, mert a beruházások egy részét akkor is el kell végeznie, ha nem rendezünk olimpiát. Ehhez viszont a forrásai nem állnak rendelkezésre. Így ezek a beruházások belátható időn belül nem valósulnak meg. A budapestiek ennek biztos nagyon fognak örülni.

@DrPepper

Egyetértek - erre egyik hozzászólásomban utaltam - "az ország iránt éveken át tartó mérhetően megnövekedett, turizmusban megnyilvánuló érdeklődésről is szó lenne."

Görögországban az olimpia megrendezésének kapcsán a olimpiát követő években az idegenforgalom 30 %-al növekedett. Azonban a görög kormány az ebből eredő többlet bevételt nem a gazdaságba forgatta vissza, vagy a hitelek törlesztésére, hanem felélte. Az építmények hasznosítását pedig elhanyagolta.