Fű alatt folytatná migrációs politikáját a német nagykoalíció

2018. január 13. 11:17

Pócza István
Századvég

A két legnagyobb német párt folytatná a bevándorlók betelepítését.

Bár migrációs politikáját tekintve önkritikát gyakorolt a két legnagyobb német párt, mégis folytatnák a bevándorlók betelepítését. A CDU/CSU és az SDP megállapodása értelmében kitartanak betelepítés mellett, de el akarják kerülni a szervezetlenségből fakadó visszásságokat, így tompítva az német polgárok ellenérzéseit. A dokumentumból az is kitűnik, Németország Macron Franciaországával tandemben vezető szerepre törekszik Európában, így újítanák meg az uniót. 

Hosszú egyeztetéseket követően péntek reggel végre sikerült megállapodniuk a jelenleg kormányzó konzervatív uniópártok, valamint a szociáldemokraták vezetőinek. Ezzel az úgynevezett közeledési tárgyalások véget értek, így hamarosan megkezdődhetnek a hivatalos koalíciós tárgyalások. 

A 28 oldalas megállapodás 15 nagytémát ölel fel. Mivel Európa egyik vezető országáról van szó, minden egyes terület – közvetve, vagy közvetlenül – komoly hatással van az egész EU-ra. Mindazonáltal ezek közül az Európai Unió országaira jelentős és direkt hatással bíró, kiemelt politikai kérdésnek számító Európáról és a migrációról szóló fejezeteket érdemes kiemelni. 

A megállapodás főbb elemeit összegző dokumentum preambuluma a nagykoalíció eddigi eredményeinek felsorolásával indít, ugyanakkor tisztázza: a választók ennek ellenére elégedetlenek voltak. Ezért változtatniuk kell, „megújulásra és változtatásra” van szükség. 

Az EU jövője 

Már a preambulum új európapolitikai kezdetet hirdet. Az Európáról szóló fejezet pedig nyilvánvalóvá teszi: Németország aktív szerepre tör az EU jövőjéről szóló vitákban. Mindezt a demokrácia és a szolidaritás Európája célkitűzések mellett tennék. Ezek a szavak az elmúlt időszakból ismerősek lehetnek: amikor a migránsok elosztásában részt venni nem kívánó országokat a szolidaritás hiányával vádolták meg, majd pedig arról beszéltek, ezek a szereplők nem demokratikusak. Ebből az következik, hogy a nagykoalíció Németországot ismét ennek az ügynek az élére kívánja állítani. Erre utal az is, hogy a konzekvensebben kívánnak fellépni a közösség egységét veszélyeztető folyamatokkal szemben. 

Bár a Macron Európa-tervére adandó konkrét német válasz még várat magára, a megállapodásban foglaltak sokat elárulnak a német álláspontról. Eszerint ugyanis az EU megújítása csak akkor sikerülhet, ha a német-francia tengely feláll és összedolgozik. Ezért céljuk, hogy Németország és Franciaország legyen a motorja ennek a megújítási folyamatnak. Ezt egy új francia-német szerződéssel képzelik el. A tervek között konkrét javaslatként szerepel az Európai Parlament megerősítése. Ugyanakkor ennek részletei nem tisztázottak, s többféleképpen is értelmezhető.

Végeredményként azt a célt kívánják elérni, hogy a német-francia tengely egyetértsen és cselekedni tudjon, akkor is, ha az EU többi tagállama nem ért velük egyet, vagy megosztottak. 

Migráció

A bevándorlás az a kérdés, amiben talán a legnagyobb távolság volt a tárgyalófelek között. Ezt csak hosszú megbeszélések eredményeként sikerült közelíteni. A megállapodás migrációs fejezetéből érdemes kiemelni azt az erős önkritikát, amely arról szól: mindenképp el kell kerülni, hogy a 2015-ös eseményekhez hasonló helyzet alakuljon ki. Ez jelentős elmozdulás, ugyanis ha visszaemlékszünk, az akkori igen feszült helyzet éppen annak volt köszönhető, hogy Merkel (a szociáldemokratákkal teljes egyetértésben) lényegében egy Németországba szóló meghívót küldött a migránsoknak – a kérdésben szintén érintett európai országok megkérdezése nélkül. 

Merkel és nagykoalíció tehát belátta: a bevándorlást az ország befogadó és integráló képességével összhangba kell hozni. Ezért Németország évente csak 180-220 ezer embert fogadhat be humanitárius okokból. A nagyon komoly vitákat kiváltó családegyesítésről is sikerült megállapodni. Ezzel kapcsolatban igen jelentős félelmek voltak és vannak, ugyanis többen ezt a bevándorlási második hullámának tartják. A dokumentum szerint továbbra is erőteljesen korlátozzák az oltalmazott státuszt szerző menedékkérők családegyesítési jogát. A kompromisszum értelmében havonta legfeljebb 1000 ember érkezhet Németországba az oltalmazottak családegyesítése révén.

A megállapodás jelentősége

A pártok illetékes testületei megállapodás szövege alapján külön-külön döntenek majd arról, hogy megkezdjék-e a hivatalos koalíciós tárgyalásokat. (A szociáldemokraták erről egy rendkívüli kongresszuson, január 21-én határoznak majd.) Jelen helyzetben tehát az látható, hogy a pártok vezetői a nagykoalíció folytatását szeretnék, tehát – kisebb nyomvonal-módosítással bár, de – tovább járnák a Merkel által szabott utat. Mindezt annak ellenére, hogy a választási eredmények világosan azt mutatták: a németek egyre inkább le szeretnének térni erről az útról. 

 

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/123557