Főpásztori üzenet Szent Család vasárnapjára

2018. január 3. 16:55

Az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat hívják segítségül, hogy vég­legesen felszámolják az európai kereszténységet.

„Döbbenetes volt számomra, hogy a templomokkal zsúfolt Rómában az egyik állami egyetemre meghívták XVI. Benedek pápát egy előadás megtartására, majd visszamondták a meghívást, mondván, hogy az ő intézményük nem egy­házi, hanem világi egyetem… Ez olyan tettnek minősíthető, mintha mi templomainkba, múzeumainkba senkit sem engednénk be, aki nem tudja iga­zolni, hogy keresztelkedett és bérmálkozott.
A különbség csak az, hogy minket azonnal kirekesztőnek minősítenének, miközben önmagukat nem tartják kirekesztőnek. (Erre mondjuk mi, hogy: kettős mércét alkal­maznak.)

Ugyancsak döbbenetes a karácsonyfák, betlehemek és keresztek eltávolí­tása Nyugat-Európa közterületeiről. Azt az angers-i re­gionális közgyűlés elnökétől hallottam Veszprémben, hogy én az ő intéz­ményeikbe püspöki mellkereszttel a nyakamban nem léphetnék be… A tila­lom természetesen az általuk legfontosabbnak tartott szabadság jegyében született meg…

Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott 3 millió példányban egy naptárt, amelyben megtalálhatók az Unió keletkezésének fontosabb dátumai és a világ nagy vallásainak ünnepei is. Hogy-hogysem: a keresztény ünnepeket kifelejtették. December 25-nél egy üres lapot találunk, egy mondattal a lap alján: »A jóbarát megosztja foglalatosságaidat és osztozik örömöd­ben.« Angliában a karácsonyt csak »gyermekek napjának« hívják, Franciaországban “karácsony-apóról” énekelnek.

Ezek után talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatat­lan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy két­ezer évvel ezelőtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az ál­taluk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy vég­legesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Eu­rópát Jézus híveitől. Azt természetesen nem állítjuk, hogy ez a migráció támogatásának egyetlen célja, de hogy az alapcélok közt jelen van, abban biztosak lehetünk. Ha pedig a migráció okait kutatjuk, ezek közül nem fe­lejthetjük ki az európai kereszténység meggyengülését. És ebben mi is bű­nösök vagyunk. Mi hoztuk létre azt a vallási és demográfiai (népesedési) vákuumot (légüres teret), amely szinte magától hívja az erősebb vallást és az életképesebb társadalmat.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/123132