A párizsi nyilatkozat a régi Európát és értékeit védi

2017. október 17. 12:02

James V. Schall SJ
Crisis Magazine

A téves Európa egy keresztény eretnekség, ami kizárólag emberi erőfeszítés segítségével szeretne egy purifikált királyságot megalapítani ezen a világon.

„Az európai születési ráták már most egy kihaló társadalmat vetítenek előre. Számos városban a muszlim bevándorlók gyermekei többen vannak, mint az európaiakéi. Platón Az állama ötödik könyve óta, a feleségekről és gyermekekről írt közhelyeivel együtt, vissza-visszatérő erőfeszítések szeretnék a családot felváltani az állammal vagy a tudománnyal. A család az alapja mind az emberi életnek mind a civilizációnak, ami megérdemli ezt a nevet. Az utópisták a létezését az előítéletek forrásának tekintik és szerintük belőle fakad minden akadály azon erőfeszítések előtt, amelyek a kormányzat segítségével meg akarnák szabadítani a világot a romlástól. A párizsi nyilatkozat azon kevés nyilvános deklarációk közé tartozik, amelyek nyíltan szembenéznek a ténnyel, hogy a család az elsődleges akadály egy téves Európa megalapításában annak állítólagosan tökéletes társadalmával együtt. (…)

Mi az európai konzervativizmus jövője? Van köze az amerikai konzervativizmushoz? Az első lépést megtette ez a nyilatkozat. Meg kell értenünk és tisztelnünk kell mindazt, ami létrehozta Európát. A történelem fontos részeit jelentéktelenítették el és utasították el. William Bennett jegyezte meg, hogy ma konzervatívabb kormányunk van, mint Ronald Reagan idején. Eközben azonban a legtöbb mérce szerint Rómában olyan pápaságunk van, ami minden objektív mérce szerint, ami a politikára, közgazdaságtanra, filozófiára és a környezetre vonatkozik, klasszikus balosnak lenne nevezhető, s pont ez a klasszikus baloldaliság áll amögött is, amit a nyilatkozat téves Európának nevez. 

Az amerikai és az európai konzervativizmusban közös, hogy az embert és a világot a görög, római és keresztény hagyomány fényében értelmezi. Az utópizmus gyökereit a nyugati politikai filozófiában fedezik fel. Sok szempontból úgy látják, hogy a téves Európa egy keresztény eretnekség, ami kizárólag emberi erőfeszítés segítségével szeretne egy purifikált királyságot megalapítani ezen a világon, egy olyan királyságot, ami politikai és technikai, nem pedig morális és vallási módon szabadítja meg az embert főbb hibáitól, amelyek folyamatosan meghatározzák a történelmet. 

A párizsi nyilatkozat azt az emberi természetet vázolja fel, ami éppenséggel a valóság. Ebben a világban keres otthont, és elismeri, hogy az ember végső célja transzcendens. Csak akkor tarthatjuk meg európai otthonainkat és élhetünk bennük, ha felismerjük, hogy akármennyire is kedvesek nekünk, nem bennük van végső otthonunk.”

James V. Schall jezsuita szerzetes és római katolikus pap (1928-) a Georgetown University politikai filozófia professzora volt 2012-es nyugdíjba menetele előtt. 1977-1982 között az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának tagja volt. Harminc könyv szerzője, számos lap munkatársa. G. K Chesterton szakértőjeként tartják számon, egyben XVI. Benedek pápa közismert támogatója és védelmezője.

Olvassa el a párizsi nyilatkozatot: Az igazi Európa és Tév-Európa

 

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/119330