Vízvezeték-szerelőből egyszerű fogyasztó

2017. szeptember 14. 12:44
Lipusz Balázs
Kettős Mérce

A jelenlegi kormányzat pedig hozzá hű nemzeti tőkésosztályt is teremtett már állami és EU-s pénzek baráti kézbe játszásával.

„Az USA foglalkoztatottsági adatait vizsgálva kiviláglik, hogy évtizedeken keresztül egy munkaerőpiaci bővülés történt az országban, melyben az ipari foglalkoztatás eljelentéktelenedett. Ezzel ellentétben hazánkban az ipar és a TSZ-ek összeomlása miatt a foglalkoztatottság zsugorodása figyelhető meg, mely mellett a szolgáltatások növekedése eltörpül.

Ennek eredményeként az országban nincs megfelelő, nyugaton ismert vásárlóerő, az általános jólét szintje pedig egyre csökkenőben, a társadalom elszegényedőben, és létének elbizonytalanodásába csúszik, prekarizálódik. Mindezek tetejében még a termelékenység is alacsony (a nyugathoz viszonyítva). A neoliberális gazdaságpolitikától, a privatizációtól és az állami szabályozások leépítésétől az ország gazdaságának fellendülését, az általános jólét növekedését, a nyugati életszínvonal elérését várták a politikusok és hangadó közgazdászok, de cselekedeteik e téren sikertelennek bizonyultak.

Hatásukra azonban a tőke monopolizálódó uralma érvényesül. Az állami kivonulás és a tőkés osztály nyomásának következtében folyamatosan csorbulnak a munkavállalói jogok, a szakszervezetek eljelentéktelenednek, a környezetvédelem pedig egy már-már nem létező fogalommá válik, és ez csupán egy hevenyészett válogatás a problémákból.

A szocialista szociálliberális és konzervatív kormányok pedig egyaránt a »jól bevált« neoliberális diszciplínákat folytatják, előbbiek pedig úgyszintén elköteleződtek a tőketulajdonosok mellett. Harmadikutas politikájukkal elengedték a munkavállalói küzdelmet, az egyenlő társadalom, valamint a magántulajdon korlátozásának, megszüntetésének eszméjét, a szocialista társadalomba való eljutást. Bár nevükben megtartották a szocialista jelzőt, felvették a liberális párt(ok) programját (szavazóbázisát, tagságát).

A felhalmozódó államadósságra szociális és oktatási kiadások csökkentésével válaszolnak, a jelenlegi kormányzat pedig hozzá hű nemzeti tőkésosztályt is teremtett már állami és EU-s pénzek baráti kézbe játszásával. Ezzel kívánják foglyul ejteni az államot, megtartani kormányzó szerepük egy tekintélyelvű korlátozott parlamentarizmusban.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.
A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/117694