Regisztráció | Elfelejtett jelszó | Felhasználó törlése

2012. május 31. 15:16

A május 25-i hírekből arról tájékozódhatott a magyar közvélemény, hogy a kormányzat szerint hazánkban „nincsen roma diszkrimináció”. Meg lehetne kérdezni magukat a romákat arról, hogy ők hogy érzik ezt.

Tisztelt Államtitkár Úr!

A május 25-i hírekből arról tájékozódhatott a magyar közvélemény, hogy a kormányzat szerint hazánkban „nincsen roma diszkrimináció”.

Államtitkár Úr ezt a képtelen állítást az amerikai külügyminisztérium előző nap nyilvánosságra hozott országjelentése kapcsán fogalmazta meg, amely a romák társadalmi diszkriminációját, kirekesztését és a szélsőjobboldali erőszakot jelölte meg a legfőbb emberi jogi problémának Magyarországon.

Kutatások sorát említhetnénk az utóbbi évekből, amelyek a magyar társadalom rendkívül magas fokú előítéletességét, illetőleg ennek következményeként a romák magyarországi diszkriminációját igazolják, mindenekelőtt a foglalkoztatás, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területein.

Felhozhatnánk jogvédő szervezetek munkája során szerzett tapasztalatokat arról, hogy hogyan éri hátrányos megkülönböztetés hazánkban a roma származású embereket például áruk forgalmazása és szolgáltatások nyújtásakor, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, illetőleg a különböző alapvető jogok érvényesítése tekintetében. Elmesélhetnénk, hogy mi, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai, akik közvetlen kapcsolatban vagyunk Észak-Magyarország több mint huszonöt, romák által sűrűn lakott településének roma közösségeivel, mit tapasztalunk napi szinten. Beszélhetnénk például a diszkriminatív szabálysértési bírságolásokról, amelyek révén a rendőrség maga kriminalizálja a cigányokat. Idézhetnénk a Magyar Helsinki Bizottság kutatásából is, amely megállapította, hogy Magyarországon egy roma személynek kb. háromszor nagyobb esélye van arra, hogy igazoltassák, mint ami a romáknak a populáción belüli aránya alapján indokolt lenne. Egy másik jogvédő szervezet jogerősen megnyert pereiről is szót ejthetnénk, amelyekben a bíróság immáron több ízben megállapította a cigánygyerekek szegregált oktatásának tényét.

Megemlíthetnénk az ENSZ rasszizmusügyi különmegbízottjának 2012. április 23-án kelt jelentését magyarországi missziójáról, amelyben megállapítja, hogy a romák továbbra is elszenvedői strukturális, intézményi diszkriminációnak a foglalkoztatásban, oktatásban, egészségügyben és a lakhatás területén elszenvedett hátrányos megkülönböztetés mellett.

És végül, de nem utolsósorban, meg lehetne kérdezni magukat a romákat arról, hogy ők hogy érzik ezt.

De fentiekre nyilván az a válasz érkezne, hogy a kutatók, a szociológusok, a jogvédők, az ENSZ különmegbízottja, illetőleg a diszkriminációt napi szinten megélő romák a nemzet lejáratásában érdekeltek, vagyis hazudnak.

Álljon ezért itt néhány idézet a Fidesz kormány, vagyis az Ön által képviselt kormány által 2011. decemberében elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából (a továbbiakban: Stratégia). Javasoljuk, hogy kormányzati kommunikációért felelős államtitkáraként egyszer olvassa el a Stratégiában foglalt helyzetelemzést – amely ellentétben a dokumentum egyéb részeivel –, a realitáshoz igen közel áll. Javasoljuk ezt továbbá valamennyi kormánytagnak és más kormánypárti politikusoknak, akik közül senki nem határolódott el az Ön New Yorkban megfogalmazott állításától.

Mielőtt idéznénk a Stratégiából, érdemes egy pillantást vetni az Európai Unió Tanácsa Magyar Elnökségének honlapjára, azon belül is „Az európai romapolitika kialakítása” című bejegyzésre, ahol többek között ezt olvashatjuk:

„Az Európai Unióban mintegy 10-12 millióra becsülhető a romák száma napjainkban, így a romák alkotják a közösség legnagyobb etnikai kisebbségét. Bár mind a 27 tagállamban élnek romák; a teljes lakossághoz képest legnagyobb arányban Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Spanyolországban. A romák helyzetét az élet szinte minden területén fennálló diszkrimináció és társadalmi kirekesztés jellemzi.”

És akkor következzenek a kormányzati Stratégiából vett idézetek:

„Nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása. Ezek a folyamatok halmozottan érintik a roma lakosságot, aminek egyszerre oka és következménye a szegregáció és a diszkrimináció, tehát ciklikusan újratermelődő, generációk között öröklődő jelenségről van szó.”

„A roma nőkkel szembeni nemi alapú diszkrimináció származási alapú diszkriminációval is tetéződik. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben koncentrált beavatkozásokra van szükség.”

„A »Diszkrimináció az Európai Unióban 2009« Eurobarometer felmérés eredményei azt mutatják, hogy a faji/etnikai származás, a kor, a fogyatékosság és a nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés nagyobb arányban fordul elő Magyarországon, mint az EU többi tagállamában, az átlaghoz képest a különbség 11–21% között van. A munkahelyi hátrányos megkülönböztetés tekintetében a legtöbb hátrányt a bőrszín/etnikai származás, a kor és a nem okozza.”

„Következtetések

3.2.4.A roma nők társadalmi-kulturális okokból többszörös diszkriminációval érintett csoportnak tekinthetők, ugyanakkor a tradicionális családszerkezetben betöltött szerepük folytán a családokat célzó programok kiemelt célcsoportja lehetnek.

3.2.6.A romákat sújtó diszkriminációs jelenségekkel és előítéletekkel szemben hatékony intézkedésekre van szükség.”

„Az anyagi és motivációs okok mellett sajnos az intézményi diszkrimináció is jelentős visszatartó hatással rendelkezik. A diszkriminációval szemben jelenleg rendelkezésre álló eszközök nem elégségesek a probléma érdemi kezeléséhez.”

„Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének kisebbségi megkülönböztetést vizsgáló kutatása alapján a magyarországi romákat érinti leginkább a munkaerőpiaci diszkrimináció az Unióban. Az elmúlt 5 évben 68, az utóbbi 12 hónapban 47%-uk érezte úgy, hogy munkakeresés közben negatív diszkriminációnak volt kitéve. A roma népességet sújtó problémák hosszú évek óta megoldatlanok; iskolázottsági, foglalkoztatottsági elmaradásuk pedig évtizedekre konzerválódott.”

„Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az etnikai diszkrimináció is akadályozza. Az Alapjogi Ügynökség kutatása szerint az elmúlt egy évben a magyar romák 18%-a tapasztalt hátrányos megkülönböztetést az egészségügyben.” (46. oldal 3. bek)

„Az oktatási kirekesztődés mértékének csökkentése érdekében, csökkenteni kell az oktatási rendszer szelektivitását. Hatékony, a hátrányos megkülönböztetés elleni eszközökkel kell az intézményeknek rendelkezniük, komoly módszertani megerősítés szükséges a szocio-kulturális hátránnyal küzdő tanulók beilleszkedésének elősegítéséhez – így hosszú távon a nem roma tanulók iskolai elvándorlása is csökkenthető.”

„Az integráció a többség befogadó szándéka nélkül elképzelhetetlen. Éppen ezért a többség integrációval és a leszakadó rétegekkel kapcsolatos szemléletének formálása is elengedhetetlen (természetesen a diszkrimináció elleni jogi biztosítékok alkalmazásán túl). A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony − tehát az oktatás-nevelés területén. Ettől függetlenül a felnőtt társadalom szemléletformálása – a támogató attitűd irányában – szintén elengedhetetlen a társadalmi felzárkózás céljainak elérése érdekében.

A probléma legalapvetőbb orvoslása természetesen a megvalósuló felzárkózás és a lehetőség szerinti deszegregáció, illetve az intézményi diszkrimináció csökkentésének biztosítása az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy területein.”

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elolvasásán túl figyelmébe ajánljuk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) során a tagállamok által tett és a magyar kormány által elfogadott számos ajánlást, amelyek a romákkal szembeni diszkrimináció elleni küzdelemre hívják fel az ország vezetését.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ön a hírek szerint pontosan ezt mondta New Yorkban: „A mi felfogásunkban Magyarországon nincsen roma diszkrimináció”.

Kérjük, hogy a fentiek fényében tájékoztasson minket és a közvéleményt arról, hogy pontosan mi is a kormány felfogása a témában, vagyis mi kell ahhoz, hogy ki lehessen mondani, hogy Magyarországon a romák diszkrimináció elszenvedői.

Kérjük továbbá, hogy arról is tájékoztasson minket, hogy hogyan viszonyul ez a felfogás a saját maguk által megalkotott és büszkén hirdetett Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában a romák hátrányos megkülönböztetése vonatkozásában megfogalmazottakhoz, az elfogadott UPR ajánlásokhoz vagy akár a kormánynak az EU romaintegrációs keretstratégia kezdeményezése kapcsán tanúsított kommunikációjához!

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/37135


60 komment
Összes hozzászóló megjelenítése
A kommentek nem szerkesztett tartalmak,
tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint


"Elmesélhetnénk, hogy mi, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai, akik közvetlen kapcsolatban vagyunk Észak-Magyarország több mint huszonöt, romák által sűrűn lakott településének roma közösségeivel, mit tapasztalunk napi szinten."

Sajnos ide evett a fene, a kurva anyátokat. Láttam is azt a majomfejű juhász pétert egy szlovák rendszámú fekete skodában.

Válaszok:
hullajelolt Jenkins | 2012. május 31. 16:35

"Elmesélhetnénk, hogy mi, a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai, akik közvetlen kapcsolatban vagyunk Észak-Magyarország több mint huszonöt, romák által sűrűn lakott településének roma közösségeivel, mit tapasztalunk napi szinten".... Mi- akik nem lejárogattak romák lakta településre, hanem éveket töltöttek velük egy közösségbe, laktak mellettük egy utcába - mi is elmesélhetnénk a tapasztalatainkat. Kedves TASZ reggel leautózunk, és délután visszajövünk Budapestre, még ha napi szinten is tesszük hónapokig, az nem ugyanaz, mint mellettül kelni, feküdni. Ja, nyáron az alvást felejtsd el. Nyitott ablak a meleg miatt, éjfélig üvölt a zene ( hétköznap ),és neked kelned kell reggel 5:30-kor, mert mész dolgozni. Ők meg persze 9:00 -körül kelnek. Télen, ha hazaesel a munkából este 4-5 után,már sötétben állhatsz neki havat lapátolni, előttük is, mert az nem fér bele az idejükbe. Ja, és persze próbáld meg ezeket szóvá tenni. És még sorolhatnám. Tudom, a fentiek nem tartoznak szorosan a tárgyhoz, de azt kétlem, hogy a TASZ-nak ilyen jellegű tapasztalatai is lettek volna. Ugye, az érem és annak a két oldala.


Ilyen hosszan lehet írni a semmiről?


Azt nem értem mi a faszért nem olyan kocsikkal jönnek, hogy "a romák jogait védjük". Legalább tudnánk kit vágjunk pofán.


"az amerikai külügyminisztérium előző nap nyilvánosságra hozott országjelentése kapcsán fogalmazta meg, amely a romák társadalmi diszkriminációját, kirekesztését és a szélsőjobboldali erőszakot jelölte meg a legfőbb emberi jogi problémának Magyarországon"

Ki ez a névtelen csak nem a Bartus..?
Távolabbi országot nem talált egy hiteles magyar jelentésre..?


És ki dönti el, hogy ki a roma és ki nem az? Ez már nem diszkrimináció, kedves valaki, mert elfelejtette aláírni e jeles nyílt levelet.


és még egy dolog jutott eszmbe kedves TASZ ! Ha 3-4 fiatal roma erőszakkal behatol egy 80 éves néni házába, megerőszakolják, kirabolják, abban az esetben vajon ki számít hátrányos helyzetünek ???? Vagy csak körbe fogják a néniket, akik a templomból jönnek, haza és inzultálják őket csoportosan. Ott ? Ott vajon ki van hátrányban ? Soha, egy nyomorult, büdös pár soros kommünikét nem jelentettek meg erről ! Szégyeljék magukat.


" arról tájékozódhatott a magyar közvélemény, hogy a kormányzat szerint hazánkban „nincsen roma diszkrimináció”. Meg lehetne kérdezni magukat a romákat arról, hogy ők hogy érzik ezt."

Arról tájékoztatta a ballib politika, média, jogvédő hálózat a közvéleményt, hogy Magyarországon nincs cigánybűnözés. Az iskolákban nem terrorizálják a 16 évesen még negyedikes cigányok a 10 éves negyedikeseket. Meg lehetne kérdezni az agyonvert, megerőszakolt áldozatokat, hogy ők hogy érzik ezt, ha nem haltak volna bele a cigánybűnözés nem létébe. Meg lehetne kérdezni a naponta kirabolt falusiakat, hogy ők hogy érzik ezt. Meg lehetne kérdezni azokat a kisgyerekeket akiknek elveszik a mobilját, a tízóraiját, akiket hetente megvernek, hogy ők hogy érzik ezt. Meg lehetne kérdezni ezeket a cigányokért rettegő jog és állatvédőket, hogy hány cigány családot fogadtak be a saját lakásukba, hogy hány cigány osztálytársa van a gyereküknek a Lauderben. És még lenne néhány kérdésem.


„Az integráció a többség befogadó szándéka nélkül elképzelhetetlen"
Helyesen: Az integráció az exponenciálisan sokasodó, 70-80 átlagos IQ-jú, cigány életvitelű tömegek számára valójában ábránd és teljességgel elképzelhetetlen.


Más nyomorán élősködtök, TASZ, a tököm tele van veletek. Hasznotok semmi, a szart kavarjátok.


Címzett van, aláírás miért nincs?

Akik ezt a levelet megszerkesztették, valamint egyet értenek vele, a téma mélyebb megismerése végett kényszeríttessenek a romák által már elfoglalt falvakba költözni és életveszély esetén is ottmaradni.
Nem a romák vannak veszélyben, hanem a magyarok akik akik romák közelében, valamint az elszakított országrészekben laknak.


" Láttam is azt a majomfejű juhász pétert egy szlovák rendszámú fekete skodában."

hát kendermagos meg marihuánafogyasztásikiskellék céget is jobban megéri szlovákiában futtatni ugye.

a régi kocsijában meg amiatt nem láthattad mert lehetséges, hogy azt el kellett adni egy rendorségi ugye kapcsán...


Ez egy qrva hosszú levél, eddig olvastam:
"Idézhetnénk a Magyar Helsinki Bizottság kutatásából is, amely megállapította, hogy Magyarországon egy roma személynek kb. háromszor nagyobb esélye van arra, hogy igazoltassák, mint ami a romáknak a populáción belüli aránya alapján indokolt lenne"

No lám, nem is olyan hülyeség a numerus clausus! :))

Amúgy kedves anyaizélő társaság;a börtönök cigány lakóinak számát firtatni cúúúna rasszizmus, a rendőrök munkáját basztatni meg oké???


"A magyar fiatalokra egy szerb csoport rontott rá a Nagybecskerek melletti településen. Az egyik magyar súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett."

FAsz, izé tasz, vélemény?


Kedves TASZ!
Nem ártana felvenni a kapcsolatot Észak-Magyarország több mint huszonöt, romák által sűrűn lakott településének nem cigány lakosságával is, onnan a Rózsadomb magasából...


Azt hiszem ennek a nyílt levélnek a hiányosságait, ferdítéseit és hazug állításait felesleges is cáfolni. Oldalakon át lehetne sorolni az ellenpéldákat arról, hogy maguk a cigányok mennyire kirekesztőek, hogy mennyi ablakon kidobált forintmilliárdot emésztettek fel az eredménytelken integrációs programok, hogy kinek milyen negatív élményei voltak roma honfitársainkkal kapcsolatban. Arról, hogy ki fél kitől. Hogy miként viselkednek a rajkók az iskolákban, a közlekedési eszközökön. Miért fél az orvos, polgárőr, sőt, a rendőr is néha a sajátos kultúrájúaktól. Hogy mennyi koszt, szemetet, romot hagynak maguk után eltérő kultúrájú barátaink, akár a saját lakókörnyezetükben is. Hogy miket írogatnak nyíltan közösségi oldalakon, amiért fordított esetben egy magyart akár fel is jelenthetnének. Hogy miként tekintenek ránk, "parasztokra". És persze néhány jó példát is, a kivétel erősíti a szabályt alapon. Aki ebben az országban él, az tudja, hogy miféle gondok nehezítik a magyar-cigány együttélést. E levél szerzője is tudja valószínűleg, csak nem áll érdekében kifejteni. Mert ő ebből él, s neki nem a valós problémák megoldása az érdeke. A cigányság felemelkedéséért legtöbbet a cigányok tehetnének. Ha akarnának. De a többségük nem akar tenni semmit. Csak kapni. Vagy elvenni. Így nevelődnek szinte mindannyian kisgyermek koruktól. Az a néhány százaléknyi tisztességes roma, aki ki szeretne kerülni ebből a here létből, a többiek miatt szív. Meg az ilyen szarkeverő szervezetek miatt.


"Meg lehetne kérdezni magukat a romákat arról, hogy ők hogy érzik ezt." - Aha, és ők nyilván autentikus választ adnának. Az elfogott tolvaj is biztos belemondaná a kamerába, hogy őt csak azért csípték el, mert cigány.

Válaszok:
egysegelem | 2012. május 31. 19:23

Mar a kerdesed is rasszizmus.


Ja, átnevelő táborok kellenek, ahol az előítéletes-gyanús hajlamos magyarokat gulágmódszerekkel szoktatják le az előítéletességről, napi 12 órában szerettetik meg a romákat. Szabadulás csak Vásárhelyi Mária tesztjeinek teljes diszkriminációmentességet mutató kitöltésével lehetséges (illetve nem lehetséges, mert olyan ember nincs, aki azon átmegy.) Vagy a TASZ mégis hogyan képzeli a lakosság jobb belátásra térítését? (Kérdem mennyivel lett jobb a romáknak azzal, hogy a szocialista kormány állandóan azt sulykolta, hogy a magyar lakosság rasszista?)


No; itt vannak a megfélemlített , integrálódni készülő kisebbségeink.
Ráadásul mai esemény.

http://atv.hu/cikk/20120531_eh..


http://hvg.hu/velemeny/2009102..

"...Engedtessék meg egy konkrét, számszerűsíthető példa. Egy ballib civil szervezet empirikus kutatást végzett, melyben arra jutott, hogy a rendőrök a népesség arányában háromszor olyan gyakran igazoltatnak cigányt, mint nem cigányt. A következtetés: a rendőrség előítéletes, vegzálja a cigányokat. A hír megjelent a teljes médiában és felkerült a cigány honlapokra. Azok a cikkek viszont már nem (köztük e sorok írójáé), mely a civil szervezet által nyilvánosságra hozott adatok alapján azt bizonyítja, hogy ez nem igaz. A rendőri igazoltatás akkor indokolt, ha azt intézkedés követi. És a cigányok és nem cigányok igazoltatást szinte hajszálra azonos arányban követte rendőri intézkedés..."


http://hvg.hu/velemeny/2009102..

A helyzetbe hozott cigány értelmiség azonban nem Mózes-fajta, nem pöröl, nem könyörög, nem rimánkodik, nem fenyeget – az fárasztó, és csorba esne népével való éteri, virtuális azonosulásán. Inkább jogot véd. Az kényelmesebb. Nyírmihálydi polgármestere a helyi cigányok között kitört hepatitis C-járvány hatására a következőnek azzal kívánta elejét venni, hogy kikötötte, csak azoknak ad segélyt, akiknek megfelelő illemhely van portájukon. Vagy negyedszáznál nem volt ugyanis, nem meglepően éppen ott, ahol hepatitis-C megbetegedés történt. A polgármestert – aki adott volna szoftvert-hardvert, mindent, amire budiépítéshez szükség van, és alantas szándékkal is csak nagyon fejlett képzelőerővel vádolható –, jól megtámadták a rózsadombiak, hogy ehhez neki nincs joga. A rózsadombiak inkább a hepatitis-C-vel kötöttek szövetséget, mintsem Nyírmihálydiba lerohanva mini-Mózesként győzködték-segítették volna a buditlan cigányokat a budiépítésben, megtétetve ezzel a premodernitásból a modernitásba vezető út első lépéseinek egyikét. (A polgármester akciója mégsem lett teljesen eredménytelen, de a lényeg az, hogy a rózsadombiak hozzájárultak ama rossz beidegződés megerősítéséhez, miszerint a cigánynak nem kell erőfeszítéseket tenni önmagukért.


"...Kevesen értették, hogy mi is történt a közelmúltban Sajókazán. Egy ottani szülőpárt másodfokon 16-16 hónapos letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, mert nem tettek eleget azon törvényi kötelezettségüknek, hogy iskolába járassák gyermeküket (elméletileg jártak, gyakorlatilag viszont nem. Rengeteget igazolatlan hiányzásuk volt). A 13 éves Anna és a 10 éves Adrián még mindig csak másodikos. És nem az eszükkel volt baj. Az osztályfőnök, az iskola, a jegyző, az illetékes szervezetek, a rendőrség stb. tette a dolgát, így jutott az ügy másodfokra és letöltendő szabadságvesztésig. A szülők az ítélet kimondásáig elkerülhették volna a börtönt azzal, ha kérik gyermekeik állami gondozásba vételét, mondván hogy nem képesek nevelésükre. De nem kérték. Indoklásként ilyenkor szokott következni a romanticista szöveg: mert a cigányok szeretik gyerekeiket.

Valójában az történt, hogy e sajókazai szülőpár hitet tett az „igaz” cigányság, a kívülállás kultúrája mellett, és azért mártíriumot és kész volt vállalni. A keresztény hitvallókat, mert nem hódoltak pogány isteneknek, oroszlánok elé vetették. A cigány hitvallók, mert nem hódoltak azon gádzsó tarkamacskának, hogy iskolába kell a gyermekeknek járniuk, mennek a börtönbe. A sajókazai felsős cigánygyerekek viselkedésükkel nem azért lehetetlenítik el a tanítást és mennek majdnem neki a tanároknak, mert neveletlenek, rosszak, kamaszodnak stb., hanem azért, mert ők a cigány kultúra – talán öntudatlan – lánglelkű harcosai egy ellenséges, kultúrájukra törő idegen világgal szemben. Az alsósok ezt még nem tudják, ők még hálásak a tanító néninek mindenért. Aztán körülbelül 10 éves kortól megkezdődik cigánnyá szocializálásuk, bevonásuk a (nagy)család ügyeibe. És az iskola által kezelhetetlenné lesznek. A szociológus meg csodálkozik, hogy míg az alsós cigánygyerekek aspirációi nem nagyon térnek el a nem cigány gyerekekétől, a felsősöké már annál inkább. Mi történhetett? – kérdezi. És nem érti. Magyarázatai tévesek. (Sólyom László köztársasági elnök mondta nemrég egy konferencián, hogy a cigányság „agyonkutatott”. Úgy fogalmaznék: „rosszul kutatott”. A kutatások kérdései és a kapott válaszok értelmezése igen gyakran ideologikus prekoncepciókon alapul. A cigányokról valójában igen keveset tudunk.)..."


Hogy nekem milyen színten tele van a ... a jógvédőkkel. Vajon az én jógaimat, mint adófizető, dolgozó, gürcőlő mikor kezdi képviselni valaki?


Ja,biztos hetek óta nem evett semmit.
És egyre több ilyen 98 százalékos falu lesz.
Na; akkor mit csinálunk majd egy "éhséglázadás" esetén?


Hülyék (mármint a tasz).
Ti azért vagytok, hogy érveket és ürügyet szállítsatok a megfegyelmezésünkre.


"...a kormányzat szerint hazánkban „nincsen roma diszkrimináció”. Meg lehetne kérdezni magukat a romákat arról, hogy ők hogy érzik ezt."

Hát igen... meg lehetne kérdezni a kommunistákat arról, hogy vajon legitím és demokratikus-e a szervezetük.
A választ borítékolom... Csakhogy az még nem jelenteni azt, hogy igazat mondanak.
Újságírók, ne keverjétek a trutymót...


Ja,pozitiv diszkrimináció a cigóknak,ingyen lakás,ingyen rezsi,minden ingyen van ,mégsem becsülik meg,csak követelőznek ezerrel,többet és még többet akarva...80éves öreg nénik és bácsik agyonverése,50forintért,stb.... Integráció? nálunk az integráció abból áll,ha a cigókölyök nem tud késsel-villával enni,a többiek se egyenek azzal,mert az sérti az "önérzetüket" Úgyhogy fasztasz,inkább azt kéne vizsgálni,hogy emberhez méltó életet tudnak-e élni azon emberek,akik cigófertőzött területeken élnek,s nap nap után rettegésben tartják őket? vagy az oké??


Soktízezer dolláros évi jövedelelemért én is vidáman kutakodnék, pl. az USA ban a szórvány és maradvány indián közösségek életéről, jogairól, Guantanamo fényében a humánus büntetésvégrehajtásról, netán Harlem, Bronx fekete kisebbségi iskoláinak amberjogi kérdéseiről a szegregáció, kontra asszimiláció témakörébem.
És mindemellé a jó édes anyjuk melegebb tájait is kutatgatnám, persze átadva számukra az elsőbbségi jogot.


Nyomorékok! Épp a TASZ tesz folyamatosan az ellen,hogy valós társadalmi párbeszéd alakuljon ki a problémáról.. Akkor torpedózta meg ezt leginkább, amikor levetette Pesty László műsorát a közszolgálati csatornákról... Seggfejek gyülekezete..


Talán a legjobb az lenne ha odaintegrálódnátok melléjük 1-2 hónapra . KIváncsi lennék akkor is ilyen liberális nyomorék szar dumát nyomnátok e? Ez nem előítélet hanem tapasztalat.


Lehet, hogy most botrányos kijelentést teszek, de szerintem nincs Magyarországon hátrányos megkülönböztetés a cigányokkal szemben.
A cigányok legtöbbje igenis lop, csal, rabol, és ha mindezeket nem is teszi, de minimum élősködik a rendszeren. És ez nem előítélet, hanem statisztika, tehát tény.
Tök mindegy, hogy hány világhírű zenészt rakunk a kirakatba, de a számok nem hazudnak. Euro milliárdokat őlhetünk a rasszizmus megállításába, ha a rassz nem változik, és nem lesz más.
Lehet, hogy a TASZ emberei megkérdeztek számos cigány származású embert, hogy hogyan érzik magukat, de vajon megkérdezték ezeknek az embereknek a szomszédait, vagy azokat az embereket is, akik már éltek cigány szomszéddal? Hol marad az a statisztika, amit a normál, európai szellemiségű és kultúrájú ember tapasztal a cigányokkal szemben?
Igen, valóban a mai napig probléma a cigány népesség beilleszkedése az európaiba. De valóban az európai kultúra hibája, hogy csak egyetlen népcsoport nem tudott/akart beilleszkedni ebbe a közösbe? Immáron több száz éve.


Nem, csak aljas, önző, és érzéketlen.

Mi lenne, ha történetesen cigány lennél?

Borzalmas vagy kívül és belül is, tudniillik a legtöbb ember undorodik tőled. Mert hogy érzéketlen vagy, és ...és semmi. Ez vagy te.
Ki kedvelne egy olyan embert, aki a halálba küldené másokat csak azért, mert, mert...zsidók?


Ki?

ÉS ki bízna benne?

Ráadásul ki menne hozzá?Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:


Regisztráció | Elfelejtett jelszó